Ett förhandlingsresultat har nåtts om yrkeshögskolornas avtal

28.02.2024 - 10:00 Nyheter
Illustration

Ett förhandlingsresultat har nåtts om ett eget kollektivavtal för yrkeshögskolorna. Förhandlingsresultatet gäller närmare 4 000 OAJ-medlemmar.

Nu ska förhandlingsresultatet behandlas av förbundens beslutsfattande organ. För OAJ:s del är det först inkomst- och lönepolitiska kommittén som behandlar förhandlingsresultatet varefter OAJ:s styrelse beslutar om godkännandet. Vi berättar om förhandlingsresultatet detaljerat när alla parter har godkänt resultatet.

Målet är att yrkeshögskolorna får ett eget kollektivavtal i stället för att följa kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn. Förhandlingar har pågått sedan senhösten 2023 mellan OAJ, YTN och Bildningsbranschen.

Det nuvarande kollektivavtalet gäller till den 31 mars 2024.