Ett medlingsbud har getts för den privata undervisningssektorn

28.06.2024 - 08:59 Nyheter
Illustration

Riksförlikningsman Anu Sajavaara har gett ett medlingsbud för den privata undervisningssektorn. Avtalsparterna ska ge sina svar på fredag 28.6 före kl. 12.

OAJ:s styrelse och löne-och inkomstpolitiska kommittén ska nu ta ställning till det medlingsbud som riksförlikningsman Anu Sajavaara gav i går.   

Kollektivavtalen för den privata undervisningssektorn löpte ut 31.3.  Eftersom ingen lösning kunde nås överfördes arbetstvisten att lösas under ledning av riksförlikningsmannen.   

OAJ:s styrelse beslutar om medlingsbudet efter att ha hört löne- och inkomstpolitiska kommittén. 

Dela