Yrkeshögskolornas nya avtal förbättrar köpkraften

04.03.2024 - 13:00 Nyheter
Illustration

Bildningsbranschens nya avtal för yrkeshögskolorna ger en löneförhöjning 1.5.2024 som i år tryggar köpkraftens utveckling. Den allmänna förhöjningen är 2,7 procent och den lokala potten 0,4 procent. Anställningsvillkoren försämras inte.

Avtalsperioden börjar 1.4.2024 och slutar 31.3.2026. Avtalet kan sägas upp så att det löper ut 30.4.2025 ifall avtalsparterna inte kan enas om löneförhöjningarna för det andra avtalsåret. Parterna förhandlar om förhöjningarna nästa vinter.

Yrkeshögskolorna har möjlighet att lokalt avtala om andra årets förhöjningar på annat sätt än vad som avtalas på förbundsnivå. Tidpunkt och profilering kan variera men förhöjningarna måste vara minst det sammanlagda som avtalas på förbundsnivå.

Det är bara möjligt att lokalt avtala om löneförhöjningarna för det så kallade optionsåret, om parterna i februari 2025 når överenskommelse om förhöjningarna.

OAJ:s styrelse godkände för sin del förhandlingsresultatet 29.2. Det nya arbetskollektivavtalet förhandlades fram av OAJ och YTN som representerar löntagarna och Bildningsbranschen som företräder 21 yrkeshögskolor.

– I medlemmarnas arbetsvardag märks ändringen knappast alls. Nu är det dock möjligt att utveckla yrkeshögskolornas anställningsvillkor att ännu bättre motsvara den förändrade arbetsbilden och medlemmarnas önskemål, beskriver OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

– Samarbetet med YTN gick bra under de nästan fyra månader långa förhandlingarna. Det var viktigt att löntagarsidan var enhetlig också i svåra skeden, tackar Lindroos.

Det finns också i fortsättningen två personalgrupper vid yrkeshögskolorna; undervisningspersonal samt expertis och stödpersonal. Undervisningspersonalens löne- och arbetstidsbestämmelser förblir i praktiken de samma.

Texterna bearbetades under förhandlingarnas gång till att bättre motsvara nuvarande praxis och begrepp.