OAJ godkänner förlikningsförslag för den privata utbildningssektorn

28.06.2024 - 15:36 Pressmeddelande
Illustration

OAJ har godkänt riksförlikningsman Anu Sajavaaras medlingsbud i arbetstvisten inom den privata utbildningssektorn. Godkännandet möjliggjorde en lokala utvecklingspott för åren 2024-2026.

Det nya arbetskollektivavtalet tar avstamp i den allmänna linjen men i avtalet finns dessutom en egen lokala utvecklingspott riktad till undervisningspersonalen för åren 2024-2026. Behovet och möjligheterna för potten avgör man skilt vid varje läroanstalt årligen. Syftet med potten är att bland annat trygga tillgången på personal samt att upprätthålla attraktionskraften. 

Bildningsarbetsgivarnas privata undervisningssektorns arbetskollektivavtal gick ut redan 31.3 och undervisningspersonalen har varit i ett avtalslöst läge sedan dess. 

– OAJ har hela våren aktivt sökt en kompromisslösning och lagt fram flera förslag till lösning. Förhandlingarna har trots det inte framskridit. Man har därför de senast månaderna sökt en lösning under ledning av riksförlikningsmannen.   

– I bakgrunden för förhandlingarna verkande starkt arbetsgivarpartens stränga koordinering samt den exportdrivna lönemodellen regeringen för fram. Den lokala utvecklingspotten som riktas till undervisningspersonalen är ändå ett första steg i rätt riktning och ökar den positiva konkurrensen om att få behöriga lärare att stanna och att söka sig till den privata undervisningsbranschen, berättar Katarina Murto

OAJ:s styrelsen behandlade medlingsbudet under sitt extra möte på morgonen den 28 juni och beslutade godkänna medlingsbudet. 

– Styrelsen bedömde att det under hösten skulle vara ännu svårare att avtala om en skild utvecklingspott för undervisningspersonalen, konstaterar Murto.  

Avtalsperioden är 28.6.2024 – 31.3.2027. Den 1.9.2024 höjs lönerna med en allmän förhöjning på 2,5 procent. Till förfogande finns också en lokal pott på 0,4%. I den grundläggande utbildningen och i gymnasierna är den lokala potten en del av den allmänna förhöjningen som då blir 2,9 procent. Löneförhöjningarna de följande åren bestäms utgående från jämförelsebranscher så att 70 procent betalas som allmän förhöjning och 30 procent som lokala potter. 

Den lokala utvecklingspotten som endast gäller undervisningspersonalen kan till sin storlek vara till exempel 0,4 procent årligen. 

Inom den privata undervisningsbranschen hann det genomföras två strejker, den första i april och den andra i maj. OAJ förkastade det första medlingsbudet som gavs i april. 

Riksförlikningsmannen gav ett nytt medlingsbud sent på torsdag kväll 27.6.