Strejkvarsel inom privata undervisningssektorn

08.04.2024 - 14:02 Nyheter
Illustration

OAJ, JHL och Jyty varslar om strejk inom den privata undervisningssektorn. Strejkvarslet gavs till riksförlikningsman Anu Sajavaara och Bildningsbranschen måndagen den 8.4.2024 kl.14. Strejken skulle pågå den 23–24 april i en del privata läroanstalter främst i stora städer.

Strejkvarsel har getts inom den privata undervisningssektorn. OAJ, JHL och Jyty varslar om en två dagars strejk den 23–24 april i privata läroanstalter i stora städer. Svenska samskolan i Tammerfors är den enda svenskspråkiga skolan som omfattas av strejken.   

Om en avtalslösning inte nås inleds strejken och gäller arbetsskift som börjar mellan tisdag 23 april kl. 00.01 och onsdag 24 april kl. 23.59.  

Strejkbidraget till OAJ-medlemmarna är 180 euro per dag.    

Strejkhotet i privatsektorn gäller följande skolor: Helsingin suomalainen yhteiskoulu, Herttoniemen Yhteiskoulu ja reaalilukio, Hyria Koulutus Oy, International School of Helsinki, Kalevan lukio (Tammerfors), Tyska skolan i Helsingfors, Kulosaaren Yhteiskoulu, Lahden yhteiskoulun säätiö, Lauttasaaren Yhteiskoulu, Oulunkylän Yhteiskoulu, Pohjois-Haagan Yhteiskoulu, Suomen Diakoniaopisto – Sdo Oy, Svenska samskolan i Tammerfors, Tampereen yhteiskoulun lukio, Töölön Yhteiskoulu, Viipurin reaalikoulu - Maunulan Yhteiskoulu ja Helsingin Matematiikkalukio. 

Utanför strejken är de nödvändiga arbetsuppgifter som behövs för att genomföra IB-gymnasiernas slutprov, rektorerna, de OAJ-medlemmar som är organiserade via Opsia eller KEA, Suomen Diakoniaopisto (campus i Uleåborg). 

Bildningsbranschen avbryter uppbärande av medlemsavgift

Bildningsbranschen bestämde sig som väntat för att avbryta uppbärandet av medlemsavgift inom den privata undervisningssektorn efter att de mottagit strejkvarslet från OAJ, JHL och Jyty. Det här är i linje med EK:s medlemsförbunds agerande den senaste tiden. Så här gjorde Bildningsbranschen även under strejken 2022 inom den privata undervisningssektorn. OAJ har förberett sig för den här åtgärden och utreder betalningssituationen tillsammans med medlemmarna när avtalsläget har fått en lösning. Situationen kräver därmed inga omedelbara åtgärder från medlemmarna. 

Till nyheterna lades den 9.4 information om slutet på Sivistas insamling av arbetsgivaravgifter 

Dela