Familjeledigheter

Illustration

Som förälder har du rätt till familjeledighet; till moderskaps-, faderskaps-, föräldra- och vårdledighet.

Familjeledigheter är moderskaps- och faderskapsledighet, föräldraledighet och vårdledighet. Dessutom kan du få ledigt på grund av andra familjeskäl. Vissa familjeledigheter kan också vara partiella.

Familjeledigheter

Mammaledighet

Moderskapsledigheten är den ledighet som börjar ungefär en månad före barnet föds. Mamman får moderskapspenning i cirka fyra månader.

Pappaledighet

En pappa eller mammans kvinnliga maka, sambo eller registrerade partner får vara ledig med faderskapspenning i cirka nio veckor.

Föräldraledighet

Föräldraledigheten börjar efter mammaledigheten. Föräldrapenning betalas i ungefär ett halvt år och barnets båda föräldrar kan ta ut föräldraledighet.

Vårdledighet

Vårdledighet är arbetstagarens rätt att stanna hemma och sköta sitt barn fram tills att barnet fyller tre år.

Andra ledigheter

Du kan också ansöka om ledigt för tvingande familjeskäl, till exempel för att sköta ett barn eller annan närstående.

Kontakta din egen förtroendeman när du ansöker om familjeledighet.


Hjälp!

Din egen förtroendeman och sakkunniga vid OAJ-kansliet hjälper och stöder dig i olika situationer i arbetslivet.

OAJ till din hjälp