• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kun irtisanoudut itse

Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanoutuminen on annettu tiedoksi työnantajalle.

Kun irtisanoudut itse, sinun ei tarvitse ilmoittaa perustetta palvelussuhteesi irtisanomiselle. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona olet antanut tiedon irtisanoutumisesta työnantajallesi.

Irtisanomisilmoituksen voi kuitenkin tehdä myös hyvissä ajoin etukäteen. Tällöin ilmoitat työnantajallesi mistä hetkestä alkaen et enää ole töissä, eli ilmoitat irtisanoutuvasi siten, että palvelussuhteesi viimeinen voimassaolopäivä on x.x.xxxx (esimerkiksi 31.7.2022).

Irtisanoutuminen vakinaisessa palvelussuhteessa

Jos sinut palkattu toistaiseksi eli vakinaisesti, irtisanomisaika on vähintään 14 päivää, mikäli palvelussuhteesi on jatkunut enintään viisi vuotta. Jos palvelussuhteesi on jatkunut yli viisi vuotta, irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Pyynnöstäsi tai suostumuksellasi voidaan noudattaa lyhyempääkin irtisanomisaikaa.

Jos olet valtion virkamies ja irtisanoudut vakinaisesta virkasuhteesta, pääsääntö on yhden kuukauden irtisanomisaika. Mikäli virkasuhteesi on jatkunut enintään vuoden, on irtisanomisaika 14 päivää, ja mikäli virkasuhteesi on jatkunut yli kymmenen vuotta, on irtisanomisaika kaksi kuukautta.


Irtisanoutuminen määräaikaisessa palvelussuhteessa

Jos olet kunnan tai kuntayhtymän määräaikaisessa virkasuhteessa, irtisanomisaika on 14 päivää. Tämä koskee muun muassa kunnallisen peruskoulun, lukion ja ammatillisen oppilaitoksen määräaikaisia opettajia.

Et voi pääsääntöisesti irtisanoa määräaikaista työsopimusta, ellei työsopimuksessasi ole sovittu tästä mahdollisuudesta. Määräaikainen työsopimus päättyy sovitun työkauden päätyttyä ilman irtisanomisaikaa. Työsuhteisia ovat muun muassa yksityisten koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien opettajat. Myös kunnan palveluksessa olevat varhaiskasvatuksen opettajat ja ammatillisen aikuiskoulutuskeskusten opettajat ovat pääsääntöisesti työsuhteisia.

Jos olet valtion määräaikainen virkamies ja irtisanoudut, noudatetaan 14 vuorokauden irtisanoutumisaikaa, jos virkasuhteesi on jatkunut enintään viisi vuotta. Muuten irtisanoutumisaika on yksi kuukausi.

Irtisanomisajasta voidaan poiketa, jos annat siihen suostumuksesi.


Irtisanoutuminen ja karenssi

Karenssi tarkoittaa työnhakijan määräaikaista työttömyysetuuden menettämistä.

Jos irtisanot itsesi ilman pätevää syytä, karenssin pituus on 90 päivää.

Lue lisää karenssista TE-palveluiden sivuilta


Tee kirjallinen irtisanoutumisilmoitus

Sinun kannattaa tehdä kirjallinen irtisanoutumisilmoitus, jossa näkyy päivämäärä, nimesi ja henkilötietosi sekä ilmoitus irtisanoutumisestasi.

Toimita ilmoitus henkilökohtaisesti työnantajallesi tai esimiehellesi.

Jaa