• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Opettaja voi joutua kiusatuksi työnsä vuoksi sosiaalisessa mediassa tai saada huoltajilta tai oppilailta epäasiallisia viestejä.

Kiusaaminen somessa. Epäasiallinen viestintä ja perättömän tiedon levittäminen voivat täyttää laittoman uhkauksen tai kunnianloukkauksen tunnusmerkit.

Nämä teot ovat niin sanottuja asianomistajarikoksia eli poliisi ei voi tutkia tapahtumia ilman, että asianomainen tekee asiasta tutkintapyynnön.

Tapahtumat kannattaa kirjata tarkasti ja yksityiskohtaisesti muistiin. Myös paikalla olleet todistajat pitää nimetä. Nettimateriaali tulee tulostaa tai tallentaa sähköisesti.

Kiusaaminen koulussa. Opettajat ja esihenkilöt kohtaavat työssään kiusaamista niin oppilaiden kuin vanhempien taholta. Kiusaaminen ei ole hyväksyttävää. Jos kiusaamista ilmenee, asiaa käsitellään kouluissa, päiväkodeissa, oppilaitoksissa, sillä se koskee työtä.

Opetustehtävissä opettaja voi kohdata epäasiallista viestintää. Viestin lähettäjä voi syyllistyä kunnianloukkaukseen, jos hän arvostelee opettajan menettelyä viran hoidossa, levittää valheellista tietoa tämän henkilökohtaisista ominaisuuksista tai yksityiselämän piiriin kuuluvista asioista.

Yksityiselämän piiriin kuuluvia asioita on esimerkiksi tietojen levittäminen terveydentilasta tai valheellisen tiedon levittäminen niin, että siitä aiheutuu vahinkoa tai kärsimystä tai että sen vuoksi joutuu halveksunnan kohteeksi.

Kynnys kunnianloukkauksen toteennäyttämiseen on hyvin korkea, joten rikosilmoituksen tekemistä kannattaa aina harkita tarkasti. Harkintaan voi saada apua OAJ:n lakimiehiltä.

Tee näin, jos kohtaat epäasiallista viestintää

 • Kirjaa, tulosta tai tallenna epäasiallisena kokemasi viestit, sivusto, jolla viestit on julkaistu, kellonaika ja päivämäärä sekä kaikki mahdolliset tiedot viestin tekijästä.
 • Vaadi tekijää ja ylläpitäjää poistamaan loukkaava aineisto.
 • Kerro asiasta esihenkilöllesi ja työsuojeluvaltuutetulle.
 • Miettikää yhdessä seuraavat jatkotoimet:
  • koulun tai oppilaitoksen keinojen soveltaminen
  • yhteydenotto koulupoliisiin
  • yhteydenotto oppilaaseen tai opiskelijaan tai tämän huoltajaan.
  • mahdollisen rikosilmoituksen tekeminen poliisille
 • Tarvittaessa ota yhteyttä OAJ:n lakimieheen.