• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

OAJ:n jäsenyyteen kuuluu mahdollisuus saada liitolta työoikeudellisia lakipalveluita. Lakipalvelut käsittävät lainopillisen neuvonnan, sovintoneuvottelut ja tarvittaessa myös oikeudenkäynneissä avustamisen jäsenen työ- tai virkasuhdetta koskevissa riita- ja rikosasioissa.

Virka- ja työsuhteen erimielisyystilanteissa ensimmäinen kontakti on pääsääntöisesti oma luottamusmies. Jos luottamusmiestä ei ole tai jos asia ei ratkea työpaikalla, jäsenen kannattaa ottaa yhteyttä OAJ:n  edunvalvontapalveluihin.

Erimielisyydet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla ja sopimalla. Jos neuvottelemalla ei päästä tyydyttävään lopputulokseen ja erimielisyys on johtamassa oikeudenkäyntiin työnantajaa vastaan, tuo OAJ:n ammatillinen oikeusturvavakuutus turvaa. Oikeusturvavakuutuksesta voidaan korvata asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja virka- tai työsuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa vakuutusehtojen mukaisesti. OAJ:n omat juristit hoitavat pääsääntöisesti oikeudenkäynnit hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa.

OAJ:n lakipalvelut ovat jäsenelle maksutonta. Oikeusturvavakuutuksesta voidaan korvata myös vastapuolen oikeudenkäyntikuluja häviötapauksissa vakuutusehtojen mukaisesti.

Päätöksen jutun oikeuteen viemisestä tekee jäsen yhdessä OAJ:n lakitiimin kanssa. Edellytyksenä oikeusturvavakuutuksen myöntämiselle on liiton puolto sekä se, että OAJ:n jäsenyys on ollut voimassa vähintään kuusi kuukautta ennen vakuutustapahtumaa, ja että jäsenmaksut on OAJ:n sääntöjen mukaisesti suoritettu. Edellytyksenä oikeusturvalle tuomioistuimessa on myös, että kyse ei ole hyvin vähämerkityksellisestä erimielisyydestä tai pienestä intressistä ja että riitaa ei saada ratkaistua kohtuullisella sopimuksella. Lisäksi jäsenen vaatimusten tulee perustua Suomen lakiin tai sopimuksiin ja vaatimusten tulee olla näytettävissä toteen. Oikeusprosessi tulee voida hoitaa Suomessa. Jäsenen esittämien selvitysten perusteella on näytettävä siltä, että jäsentä ei todennäköisesti ole kohdeltu lain ja sopimusten mukaisesti.

 

Ota yhteys lakitiimiin (0800 418 403 arkisin klo 10-11 ja 14-15) jos sinulla on lakiin ja oikeuteen liittyviä kysymyksiä. Autamme mielellämme!

Minkälaisissa asioissa me autamme?

 • Jäsenen työ- ja virkasuhdetta koskevat asiat? 
  • Työ- ja virkasuhteen solmiminen, määräaikaisuudet
  • Irtisanominen, osa-aikaistaminen, lomautus
  • Opettajan vastuukysymykset ja ilmoitusvelvollisuudet
  • Eläke- ja sosiaaliturva-asiat
  • Rikosasiat
  • Muutoksenhakuasiat
  • Tekijänoikeudet
  • Tietosuoja
  • Yhteistoiminta
  • Syrjintä
  • Palkan takaisinperintä
  • Oikeusturvavakuutus
 • Lakipalvelut eivät sisällä neuvontaa yksityiselämän piiriin kuuluvista asioista, kuten perhe- ja perintöoikeusta

Ollaan yhteydessä!

OAJ:n jäsenpalveluneuvojien tiimi auttaa sinua jäsenyyteen ja jäsenmaksuihin liittyvissä asioissa. Huom! HOAY:n ja TOOLin jäsen: jäsenasioissa ota yhteyttä yhdistyksen omaan jäsenpalveluun.

Yhteydenottolomake

OAJ:n laki- ja työelämäpalvelut

Ulla Walli

Lakiasiainjohtaja

020 7489 645 ulla.walli@oaj.fi

Lakitiimi

Tavoitat OAJ:n lakitiimin soittamalla oikeusturvan
maksuttomaan palvelunumeroon 0800 418 403

Puhelinpalveluajat: ma–pe klo 10–11 ja klo 14–15

 

Erkki Mustonen

Johtava juristi

Karoliina Huuskonen

Juristi

 

Janne Hälinen

Juristi

Kai Kullaa

Juristi

 

Eija Mali

Juristi

Kristiina Tuhkiainen

Juristi

Työelämätiimi

Työsuojelun ja työhyvinvoinnin asiantuntijamme kehittävät parempaa ja turvallisempaa työelämää.

 

Sari Melkko

Erityisasiantuntija, työelämäpalvelut

020 748 9553 sari.melkko@oaj.fi

Sara Simberg

Erityisasiantuntija, työelämäpalvelut

020 748 9761 sara.simberg@oaj.fi

Jaa