• logo
  • logo

Koeaikapurku

Koeajalla palvelussuhteen molemmat osapuolet voivat purkaa virka- tai työsuhteen päättymään välittömästi.

Palvelussuhteen alussa voidaan noudattaa koeaikaa, jonka aikana molemmat osapuolet voivat purkaa virka- tai työsuhteen päättymään välittömästi.

Jos olet viranhaltija tai työntekijä, sinun ei tarvitse esittää perusteita tekemällesi koeaikapurulle.

Koeaikapurkua ei saa tehdä epäasiallisilla perusteilla

Työnantaja ei saa purkaa virka- tai työsuhdetta syrjivillä tai muuten koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Työantajan purkupäätöksen perusteen on aina liityttävä työntekijän toimintaan, käyttäytymiseen tai työsuoritukseen.

Epäasiallisia tai syrjiviä perusteita ovat muun muassa työntekijän raskaus, sairauspoissaolot tai valinta luottamusmieheksi. Palvelussuhdetta ei saa purkaa koeaikana myöskään tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Tilaisuus tulla kuulluksi

Jos palvelussuhdettasi ollaan purkamassa koeajalla, sinua tulee kuulla ennen päätöksen tekemistä.

Jos sinulla on näyttöä siitä, että purkamisen perusteet olisivat syrjiviä tai epäasiallisia, tulee työnantajan osoittaa, että purkamisen syy liittyy koeajan tarkoitukseen.

Purku voi vaikuttaa työttömyysturvaan

Koeaikapurku saattaa aiheuttaa karenssin työttömyysturvaan.

Karenssi määrätään, jos eroat työstäsi ilman pätevää syytä tai olet itse aiheuttanut moitittavalla menettelyllä sen, että työnantajasi päättää palvelussuhteesi.

 

Yksityisen sektorin säännökset koeajasta ja takaisinottovelvollisuudesta muuttuivat ajalla 1.4.2020–30.6.2020

Yksityistä sektoria koskevat säännökset koeajasta ja takaisinottovelvollisuudesta ovat muuttuneet määräajaksi 1.4.2020–30.6.2020. Työsuhteen purkamista koeajalla on helpotettu ja työnantajan takaisinottovelvollisuutta on pidennetty muuttamalla työsopimuslakia.

Nämä poikkeusajan lakimuutokset ovat voimassa vain 1.4.2020–30.6.2020.

 

Koeaikapurun laajentaminen

Poikkeuslakien voimassa ollessa työsuhteen purkaminen koeajalla on mahdollista myös tuotannollisella ja taloudellisella perusteella.

Työsuhteen purkamisen perusteita arvioidaan samoin kuin työntekijän irtisanomisen yhteydessä. Erona on ainoastaan se, että kun työntekijä irtisanotaan, työsopimus päättyy irtisanomisajan jälkeen, mutta työsuhde puretaan koeajalla, se päättyy välittömästi purkamista koskevan ilmoituksen toimittamisen jälkeen.

Uudet säännökset koskevat myös sellaisia koeajan sisältäviä työsopimuksia, joista on sovittu ennen lain voimaantuloa. 

 

Takaisinottovelvollisuuden pidentäminen

Työnantajalla on velvollisuus tarjota työtä sellaiselle työntekijälle, joka on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja jonka työnantaja on irtisanonut tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Työntekijän ei tarvitse olla työttömänä, mutta hänen työnhakunsa tulee olla voimassa TE-toimistossa.

Työnantajalla on takaisinottovelvollisuus, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä samaan tai samankaltaisiin työtehtäviin, joita irtisanottu työntekijä on tehnyt.

Poikkeuslakien voimassa ollessa työnantajan takaisinottovelvollisuutta pidennetään yhdeksään kuukauteen.

Pidempi takaisinottovelvollisuusaika koskee kaikkia 1.4.2020–30.6.2020 irtisanottuja työntekijöitä riippumatta työntekijän työsuhteen kestosta. Työsuhteen ei tarvitse päättyä lain voimassaoloaikana.

Pidempi takaisinottoaika voi siis tulla sovellettavaksi irtisanomisajan jälkeen yhdeksän kuukauden ajan.

 

Jaa