• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koeaikapurku

Koeajalla palvelussuhteen molemmat osapuolet voivat purkaa virka- tai työsuhteen päättymään välittömästi.

Palvelussuhteen alussa voidaan noudattaa koeaikaa, jonka aikana molemmat osapuolet voivat purkaa virka- tai työsuhteen päättymään välittömästi.

Jos olet viranhaltija tai työntekijä, sinun ei tarvitse esittää perusteita tekemällesi koeaikapurulle.

Koeaikapurkua ei saa tehdä epäasiallisilla perusteilla

Työnantaja ei saa purkaa virka- tai työsuhdetta syrjivillä tai muuten koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Työantajan purkupäätöksen perusteen on aina liityttävä työntekijän toimintaan, käyttäytymiseen tai työsuoritukseen.

Epäasiallisia tai syrjiviä perusteita ovat muun muassa työntekijän raskaus, sairauspoissaolot tai valinta luottamusmieheksi. Palvelussuhdetta ei saa purkaa koeaikana myöskään tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Tilaisuus tulla kuulluksi

Jos palvelussuhdettasi ollaan purkamassa koeajalla, sinua tulee kuulla ennen päätöksen tekemistä.

Jos sinulla on näyttöä siitä, että purkamisen perusteet olisivat syrjiviä tai epäasiallisia, tulee työnantajan osoittaa, että purkamisen syy liittyy koeajan tarkoitukseen.

Purku voi vaikuttaa työttömyysturvaan

Koeaikapurku saattaa aiheuttaa karenssin työttömyysturvaan.

Karenssi määrätään, jos eroat työstäsi ilman pätevää syytä tai olet itse aiheuttanut moitittavalla menettelyllä sen, että työnantajasi päättää palvelussuhteesi.

Jaa