• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Loppupalkka ja työtodistus

Kun työsi päättyy, sinun kannattaa tarkistaa loppupalkkasi ja pyytää todistus tekemästäsi työstä.

Loppupalkka

Kun työsuhteesi päättyy, työnantajan on maksettava loppupalkkasi mahdollisine loma- ja muine korvauksineen viimeistään työsuhteesi viimeisenä päivänä, ellette ole sopineet toisin. Työsopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi, että loppupalkka maksetaan työsuhteen päättymistä seuraavana säännönmukaisena palkanmaksupäivänä. Jos työsuhteesi päättyessä palkanmaksu viivästyy sovitusta, sinulla on oikeus saada viivästyskorko palkan eräpäivästä alkaen sekä mahdollisesti myös ns. odotusajan palkka eli täysi palkka odotusajalta enintään kuudelta päivältä

Myös virkasuhteen päättyessä palkka ja työaikamääräyksiin perustuvat palkanlisät ja korvaukset tulee maksaa viivytyksettä. Mikäli em. lisät ja korvaukset eivät ole selvillä virkasuhteen päättyessä, on työnantajalla käytettävissään kohtuullinen selvitys- ja laskenta-aika. Jos virkasuhteesi päättyessä palkanmaksu viivästyy, sinulla on oikeus saada viivästyskorkoa maksamattomalle palkalle.

Kun loppupalkkasi on maksettu, saat palkkalaskelman, josta käyvät ilmi palkan määrä ja määräytymisperusteet. Sinun kannattaa tarkistaa, onko palkkasi maksettu oikein.


Työtodistus

Kun työsi päättyy, työnantajalla on velvollisuus antaa sinulle työtodistus. Työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus mikäli palvelussuhteen päättymisestä on kulunut alle kymmenen vuotta.

Todistusta kannattaa pyytää mahdollisimman pian työn päätyttyä – tai mahdollisuuksien mukaan jo irtisanomisaikana tai määräaikaisen palvelussuhteen ollessa loppumassa.

Jos haluat todistuksen tekemästäsi työstä, sinun tulee pyytää sitä itse, sillä työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa työtodistusta oma-aloitteisesti. Työsopimuslaki ja viranhaltijalaki määrittelevät, mitä asioita työtodistukseen voidaan kirjata.

Suppea ja laaja työtodistus

Voit pyytää joko suppean tai laajan työtodistuksen. Suppeaan työtodistukseen merkitään ainoastaan palvelussuhteen kesto ja työtehtävät. Laajaan työtodistukseen merkitään edellisten lisäksi myös palvelussuhteen päättymisen syy ja arvio työntekijän käytöksestä ja työtaidoista.

Voit valita, haluatko laajaan työtodistukseen sekä palvelussuhteen päättymissyyn että arvion vai ainoastaan jommankumman näistä. Jos haluat arvion, todistus tulee pyytää viiden vuoden kuluessa palvelussuhteen päättymisestä.

Jos olet tyytymätön työtodistuksen arvioon

Jos olet pyytänyt laajan työtodistuksen, mutta olet tyytymätön saamaasi arvioon, et voi enää pyytää suppeaa todistusta.

Jaa