• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työttömyyden varalle

Jäitkö työttömäksi tai oletko työttömyysuhan alla? Olemme koonneet avuksesi tietoa, kuinka sinun tulee toimia työttömäksi jäädessäsi.

Ensimmäiseksi sinun on

  • ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon
  • haettava ansiopäivärahaa Opetus ja tiede työttömyyskassasta
  • otettava yhteyttä OAJ:hin.

Ilmoittaudu TE-toimistoon

Kun jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, sinun on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi. Tee ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistoon eli TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänäsi. Voit tehdä ilmoituksen jo ennen työttömyyden tai lomautuksen alkamista.

Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä on tärkeää, jotta saat oikeuden tarjolla oleviin palveluihin ja etuuksiin. Saat työttömänä työnhakijana oikeuden TE-palveluihin ja työttömyysturvaan, jolla tarkoitetaan ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea.

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa


Hae työttömyysturvaa

Työttömyysturva korvaa työttömyyden ja lomautuksen aiheuttamaa taloudellista menetystä. Työttömyysetuuksiin kuuluu työttömyyspäiväraha eli ansiopäiväraha tai peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Työttömyyskassan jäsenet saavat ansiopäivärahaa.

Jotta voit saada työttömyyskorvausta, sinun on oltava työtön työnhakija ja haettava kokoaikatyötä. Työttömyysetuuksien saamiseen liittyy velvollisuuksia, joista sinun on huolehdittava. Tarkistathan velvollisuudet TE-palveluiden sivuilta.

Ilmoittaudu työttömyyskassaan

Saadaksesi ansiopäivärahaa sinun on ilmoitettava työttömyydestäsi tai lomautuksestasi Opetus ja tiede - työttömyyskassaan. Työttömyyskassan verkkosivuilta löydät tietoa muun muassa ansiopäivärahan edellytyksistä, rajoituksista ja hakemisesta.

Opetus ja tiede -työttömyyskassa

Jos työttömyyspäiväraha loppuu tai työssäoloehto ei täyty

Kun työttömyyspäiväraha loppuu tai työssäoloehto ei täyty, sinulla on oikeus työmarkkinatukeen: lisätietoa työmarkkinatuesta ja työssäoloehdosta löydät Kelan verkkosivuilla.

Kela


Pohjoismainen työvoimapalvelumalli ja opettajan kesätyöttömyys

2.5.2022 tulivat voimaan useiden lakien muutokset, jotka muodostavat työnhakijan uuden asiakaspalvelumallin (ns. pohjoismaisen työvoimapalvelumallin). Mallin tarkoituksena on parantaa työllistymistä entistä yksilöllisemmällä palvelulla ja uusilla työnhakijan velvoitteilla. TE-toimistojen ja kuntien resursseja lisätään tähän tarkoitukseen noin 1200 henkilöllä.

Työnhakija hakee työtä omatoimisesti ja saa työnhakuunsa yksilöllistä tukea entistä aikaisemmassa vaiheessa ja tiiviimmin. Työnhakijan on haettava tiettyä määrää työmahdollisuuksia, jotta oikeus työttömyysturvaan jatkuu. Ensimmäisestä unohduksesta tai laiminlyönnistä seuraa muistutus, tämän jälkeen asteittain kiristyvät karenssit.

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli lyhyesti

Viiden arkipäivän kuluessa työnhakijaksi ilmoittautumisesta järjestetään alkuhaastattelu, jossa arvioidaan työnhakijan palvelutarve ja laaditaan hänelle henkilökohtainen työllistymissuunnitelma. Alkuhaastattelua edeltää tarvittaessa TE-toimiston tai kunnan yhteydenotto, jossa työnhakijan tilannetta kartoitetaan alustavasti ja annetaan tarvittaessa ohjeita esimerkiksi työttömyysetuuden hakemisesta.

Työnhakija tapaa TE-toimiston tai kunnan virkailijan kahden viikon välein työnhaun kolmen ensimmäisen kuukauden ajan. Jokaisen tapaamisen tavoitteet määritetään työnhakijan yksilöllisten tarpeiden perusteella.

Työllistymissuunnitelmassa sovitaan työnhakua tukevista palveluista ja siihen kirjataan haettavien työmahdollisuuksien määrä. Lähtökohtaisesti työnhakijan tulee hakea neljää työmahdollisuutta kuukauden aikana. Tästä voidaan poiketa muun muassa silloin, jos tämä ei ole mahdollista esimerkiksi työkyvyttömyyden takia tai haettavia työmahdollisuuksia ei ole. On otettava huomioon myös ammattisuoja, eli kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana ei ole velvollisuutta hakea tai ottaa vastaan muuta kuin koulutuksen ja kokemuksen mukaista työtä.

Toimintaohjeita

Jos jäät työttömäksi kesän ajaksi, tai sinulla on jatkuvasti voimassa oleva työsopimus mutta siten että kesäkaudella ei ole työtä eikä työnantaja maksa palkkaa (yleinen tapa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa), lähtökohta on että olet samassa asemassa kuin muut työnhakijat. Pohjoismaista työvoimapalvelumallia siis sovelletaan sinuun, vaikka olisi jo tiedossa, että työ jatkuu syksyllä.

On syytä noudattaa työvoimaviranomaisten ohjeita ja osallistua vaadittuihin toimiin, jotta oikeutesi työttömyyspäivärahaan ei vaarannu. Samalla -jo alkuvaiheessa, palvelutarvetta arvioitaessa- tuo esille, että työttömyytesi päättyminen on jo tiedossa.

OAJ:n kanta pohjoismaiseen työvoimapalvelumalliin

OAJ on pyrkinyt vaikuttamaan pohjoismaiseen työvoimapalvelumalliin useaan kertaan jo valmisteluvaiheessa. Emme ole pitäneet tarkoituksenmukaisena, että työvoimahallinnon rajallisia resursseja käytetään kaavamaisesti samalla tavoin sellaisiin työnhakijoihin kuin kesätyöttömät opettajat, joiden työttömyyden päättyminen on jo tiedossa ja toisaalta sellaisiin, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä.

 

Päivitä jäsentietosi

Sinun on ilmoitettava työttömyydestä tai muusta palkattomasta kaudesta OAJ:n jäsenpalveluun, jotta voit maksaa alennettua jäsenmaksua.

Päivitä tietosi Omat tiedot -osiossa. 

Oikeus alennettuun jäsenmaksuun

Sinulla on oikeus alennettuun jäsenmaksuun, kun olet

  • virkavapaalla/työlomalla vailla ansiotuloja
  • työttömänä
  • vuorotteluvapaalla
  • palkattomalla opiskelu- tai hoitovapaalla
  • Kelan tai eläkelaitoksen maksamalla päivärahalla.
Jaa