• logo
  • logo
Ura

Työttömyyden varalle

Jäitkö työttömäksi tai oletko työttömyysuhan alla? Olemme koonneet avuksesi tietoa, kuinka sinun tulee toimia työttömäksi jäädessäsi.

Ensimmäiseksi sinun on

  • ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon
  • haettava ansiopäivärahaa Opettajien Työttömyyskassasta
  • otettava yhteyttä OAJ:hin.

Ilmoittaudu TE-toimistoon

Kun jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, sinun on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi. Tee ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistoon eli TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänäsi. Voit tehdä ilmoituksen jo ennen työttömyyden tai lomautuksen alkamista.

Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä on tärkeää, jotta saat oikeuden tarjolla oleviin palveluihin ja etuuksiin. Saat työttömänä työnhakijana oikeuden TE-palveluihin ja työttömyysturvaan, jolla tarkoitetaan ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea.

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa


Hae työttömyysturvaa

Työttömyysturva korvaa työttömyyden ja lomautuksen aiheuttamaa taloudellista menetystä. Työttömyysetuuksiin kuuluu työttömyyspäiväraha eli ansiopäiväraha tai peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Työttömyyskassan jäsenet saavat ansiopäivärahaa.

Jotta voit saada työttömyyskorvausta, sinun on oltava työtön työnhakija ja haettava kokoaikatyötä. Työttömyysetuuksien saamiseen liittyy velvollisuuksia, joista sinun on huolehdittava. Tarkistathan velvollisuudet TE-palveluiden sivuilta.

Ilmoittaudu työttömyyskassaan

Saadaksesi ansiopäivärahaa sinun on ilmoitettava työttömyydestäsi tai lomautuksestasi Opettajien Työttömyyskassaan. Työttömyyskassan verkkosivuilta löydät tietoa muun muassa ansiopäivärahan edellytyksistä, rajoituksista ja hakemisesta.

Opettajien Työttömyyskassa

Jos työttömyyspäiväraha loppuu tai työssäoloehto ei täyty

Kun työttömyyspäiväraha loppuu tai työssäoloehto ei täyty, sinulla on oikeus työmarkkinatukeen: lisätietoa työmarkkinatuesta ja työssäoloehdosta löydät Kelan verkkosivuilla.

Kela


Ota meihin yhteyttä

Sinun on ilmoitettava työttömyydestä tai muusta palkattomasta kaudesta OAJ:n jäsenpalveluun, jotta voit maksaa alennettua jäsenmaksua.

Ole meihin yhteydessä sähköisillä lomakkeilla.

Sähköiset asiointilomakkeet

Oikeus alennettuun jäsenmaksuun

Sinulla on oikeus alennettuun jäsenmaksuun, kun olet

  • virkavapaalla/työlomalla vailla ansiotuloja
  • työttömänä
  • vuorotteluvapaalla
  • palkattomalla opiskelu- tai hoitovapaalla
  • Kelan tai eläkelaitoksen maksamalla päivärahalla.
Jaa