• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Jäsen voi vaikuttaa sopimusneuvottelutavoitteisiin montaa reittiä

18.11.2019 - 15.18 Blogi
Kuvituskuva

OAJ:ssä valmistaudutaan parastaikaa kevättalven neuvotteluihin, joissa sovitaan opetusalan uusista työ- ja virkaehtosopimuksista. Tavoitteet viimeistellään joulukuussa, jota ennen jäsenillä on ollut lukuisia keinoja vaikuttaa.

Opetusalan työntekijöiden virka- ja työehtosopimukset päättyvät ensi maaliskuun lopussa. OAJ:n eri tasoilla on valmistauduttu tulevaan neuvottelukierrokseen käytännössä jo vuoden ajan. Valmistelu tiivistyy vuoden loppua kohden, ja OAJ:n hallitus hyväksyy järjestön neuvottelutavoitteet joulukuun kokouksessaan.

Aika ajoin törmää pohdintaan siitä, miten neuvottelutavoitteet oikein syntyvät. Mistään tyhjästä ne eivät tupsahda. Vai tupsahtavatko?

Jäsenten valitsemat edustajat päättävät tavoitteet

OAJ on demokraattinen järjestö, jonka ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenten valitsema valtuusto ja sen nimeämä hallitus. Järjestön yhdistykset – paikallis- ja alueyhdistykset sekä valtakunnalliset yhdistykset ja piirit – muodostavat kokonaisuuden, joka varmistaa jäsenkunnan äänen kuulumisen kaikessa sen toiminnassa.

Sopimustavoitteiden valmistelusta hallitukselle vastaa OAJ:n tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta, johon kuuluu eri koulutusalojen edustajia eri puolilta Suomea. Näkemyksensä valmisteluun tämä toimikunta saa yhdistyksiltä ja niiden edustajilta. Myös eri ainejärjestöt ovat aktiivisia oman jäsenkuntansa erityispiirteiden osalta.

Tuo saattaa joidenkin mielestä kuulostaa varsin jäykältä ja etäiseltä varsinkin, kun someaikana on totuttu nopeaan ja suoraan reagointiin lähes asiassa kuin asiassa. Oman kokemukseni mukaan järjestelmä on varsin toimiva; se pystyy käsittelemään ja kiteyttämään laajan ja hyvin erilaisten sopimusten piirissä työskentelevän jäsenkuntamme toiveet ja näkemykset yhteisiksi tavoitteiksi.

Tavoitevalmistelukin uudistuu

OAJ:n yhtenä keskeisenä kehittämisen tavoitteena on järjestötoimintamme ja jäsentemme osallistumisen tapojen uudistaminen. Myös sopimustavoitteita on valmisteltu uudella tavalla.

Syyskuussa tehtiin kysely, johin saimme kiitettävät yli 1500 vastausta. Kyselyssä pyydettiin vastaajia nimeämään tulevan neuvottelukierroksen tärkeimmät tavoitteet.

Lisäksi järjestön hallitus järjesti loka-marraskuun aikana eri puolilla maata jäseniltoja, joiden keskeisin tavoite oli kuulla jäsenten suoria näkemyksiä siitä, mihin suuntaan virka- ja työehtosopimuksia pitäisi muuttaa tai kehittää. Näihin iltoihin osallistui varsina runsaasti jäseniä eri opettajaryhmistä. Tilaisuuksista kootut ideat käsiteltiin tulo- ja palkkapoliittisen sekä koulutuspoliittisen toimikunnan yhteiskokouksessa ja myöhemmin OAJ:n hallituksen kokouksessa.

Suurkiitos kyselyyn ja järjestöiltoihin osallistuneille!

Alkuvuonna päästään vauhtiin

Jäsenkuntaamme koskevat sopimusneuvottelut käynnistyvät toden teolla loppiaisen jälkeen tiivistyen kohti maaliskuun loppua. Asetelmat ovat poikkeuksellisen haasteelliset. Esimerkkeinä kikyn lisätuntien poisto tai niitä vastaava riittävä rahallinen kompensaatio, varhaiskasvatuksen opettajien sopimusalasiirto opettajien yhteiseen sopimukseen sekä pitkäkestoinen palkkaohjelma, jolla korjataan jäsenkuntamme palkkatasoa sille kuuluvalle tasolle. Nämä kaikki muiden erittäin tärkeiden tavoitteidemme lisäksi.

Työnantajallakin on omat tavoitteensa. Lopullisen sopimusratkaisun saavuttaminen edellyttää aina kummaltakin osapuolelta kompromisseja, eikä ole olemassa saneluratkaisuja.

Työtaistelutoimetkin mahdollisia

Vahva neuvotteluasema edellyttää yhteistä ja yhtenäistä OAJ:tä – sitä, että tiukan paikan tullen olemme valmiita osoittamaan tämän todeksi erilaisin työtaistelutoimin. Näistä toimista äärimmäisin on lakko. Siihen ei kuitenkaan koskaan ryhdytä kuin erityisen painavin perustein.

Edelliset opetusalaa koskevat laajat lakot ajoittuvat niinkin kauas kuin vuoteen 1984. Viime liittokierroksella helmikuussa 2018 yliopistot olivat päivän lakossa, ja yksityisen opetusalan sopimusneuvottelujen jumiuduttua lopullinen ratkaisu jouduttiin hakemaan valtakunnansovittelijan toimistolta. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa julistimme ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja.

Ennustavatko edellisen kierroksen vaikeudet tulevan kierroksen hankaluutta? Toivottavasti eivät. Ennusmerkit vaikuttavat kuitenkin varsin vahvoilta siitä, ettei maaliin ihan helpolla päästä.

Seuraa neuvottelutilanteen kehittymistä OAJ:n kanavilta, joilta löydät aina ajantasaisen tiedon. Vieläkään ei ole liian myöhäistä vaikuttaa sopimustavoitteisiin. Ole yhteydessä omaan yhdistykseesi ja toimita ideasi sitä kautta eteenpäin.

Petri Lindroos

OAJ:n neuvottelujohtaja

Twitter: @LindroosPetri

Petri Lindroos
Petri Lindroos