• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajan ammattietiikka ja eettiset periaatteet

15.10.2014 - 00.00 Julkaisu

Opettajan etiikassa erotetaan toisistaan juridiset ja eettiset kysymykset. Opettajan perustehtävä ja vastuu määritellään opetustyötä koskevassa lainsäädännössä ja normistossa. Opetussuunnitelma määrää opetuksen sisällöstä. Vaikka ammattikäytäntöjä ohjataan laeilla, asetuksilla ja normeilla, ammattietiikka ei perustu pakkoon tai ulkopuoliseen valvontaan vaan sisäistettyyn käsitykseen ammatin moraalisesta vaativuudesta.

Lataa dokumentti
Jaa