• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yliopistojen määräaikaisia työsuhteita koskeva ohjeistus on päivitetty

18.12.2019 - 15.17 Julkaisu

Yliopistojen henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat yhdessä Sivistystyönantajien kanssa päivittäneet ohjeistuksen yliopistojen määräaikaisista työsuhteista. Ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun kannustavaan ohjeistukseen on koottu hyviä käytäntöjä luottamusmiehille ja esimiehille.

Lataa dokumentti

Kun yliopistojen henkilöstösuunnittelu on ennakoivaa, voidaan vähentää mahdollisia määräaikaisiin työsuhteisiin liittyviä erimielisyyksiä. Ennakoinnin merkitystä painotetaankin vahvasti yliopistojen luottamusmiehille ja esimiehille laaditussa ohjeistuksessa. 

Ohjeistuksen ovat laatineet yliopistojen henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt yhteistyössä Sivistystyönantajien kanssa.

Näin ohjeistus syntyi

  • Yliopistojen määräaikaisia työsopimuksia tarkasteltiin työryhmässä, johon kuuluvat JUKO, JHL, Pro ja Sivistystyönantajat. 
  • Työryhmä käsitteli ohjeen päivittämistä kevään ja syksyn 2019 aikana useissa tapaamisissa. 
  • Päivitetyn ohjeistuksen taustaksi työryhmässä on kerätty ja hyödynnetty yliopistojen hyviä käytäntöjä määräaikaisten työsuhteiden käyttöön liittyen. Lisäksi työryhmä on suorittanut tilastotarkastelua määräaikaisten työsuhteiden käytöstä yliopistoissa.

Määräaikaisuudelle pitää aina olla perusteet

  • Määräaikaiselle palvelussuhteelle tulee aina olla laissa säädetty peruste. Määräaikaisuuden peruste tulee kirjata myös viranhoitomääräykseen tai työsopimukseen.
  • Lue lisää määräaikaisuudesta OAJ:n työelämäoppaasta!