• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Avaintan sopimusaloille sopu toisen vuoden korotuksista

05.04.2023 - 12.00 Uutinen
Kuvituskuva

Avaintesin ja Avainotesin sopimusaloilla päästiin 3.4.2023 sopuun tämän vuoden kehittämiserän jakamisesta. Lisäksi saavutettiin neuvottelutulos kunta-alaa vastaavan verrokkialaperälautakirjauksen vaikutuksista viime vuoden sopimusneuvotteluissa sovittuihin korotuksiin.

Avaintan työehtosopimukset sovittiin kesäkuussa 2022. Kolmevuotisissa sopimuksissa hyväksyttiin myös toisen vuoden eli vuoden 2023 palkankorotukset.

– Tämän kevään neuvotteluissa päästiin sopimukseen myös viime vuonna tehdyistä perälautakirjauksista, jotka tuovat jo sovittuihin palkankorotuksiin lisäkorotuksia, OAJ:n erityisasiantuntija Kirsi Sutton kertoo.

Lisäkorotuksista käytiin neuvotteluja kevään aikana. Perälautakirjauksessa oli sovittu, että kehittämiserästä sekä muista korotuksista on päästävä sopuun 31.3. mennessä.

Verrokkikirjausten eli ns. perälautatarkastelussa sovittiin maksettavaksi Avaintes ja Avainotes sopimusaloilla aiemmin sovittujen korotusten lisäksi 500 euron suuruinen kertapalkkio elokuussa 2023. Kertapalkkio koskee työntekijöitä, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Kertapalkkion ohella samalla sovittiin lisäksi 0,7 prosentin yleiskorotuksesta. Se tulee aiemmin sovittujen korotusten lisäksi maksuun 1.12.2023 lukien.

Kehittämiserät jaossa

Kevään 2022 neuvotteluissa vuosille 2023 ja 2024 sovittiin palkantarkistusten lisäksi kehittämiseristä. Niiden ensisijaisena tarkoituksena on työvoiman saatavuuden parantaminen. Kehittämiserien kohdentamisesta on sovittu neuvoteltavan liittotasolla, ja jos niiden jakamisesta ei päästä yhteisymmärrykseen, ne jaetaan yleiskorotuksina.

Avaintes ja Avainotes sopimusaloilla viime keväänä on sovittu 1,2 prosentin kehittämiserän jakamisesti 1.6.2023 alkaen.

Avaintesin kehittämiserästä sovittiin keväällä 2022 keskustasolla jaettavaksi 0,5 prosenttia vuosilomapäivien aiempaa oikeudenmukaisempaan määräytymiseen, eli vuosilomataulukon B-rivin poistoon ja kokemuslisämääräysten poistamiseen. Erästä jäljelle jäänyt 0,7 prosenttia sovittiin tämän kevään neuvotteluissa jaettavaksi yleiskorotuksena.

Avainotesin kehittämiserä jaetaan pääsääntöisesti 1,2 prosentin yleiskorotuksena. Ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstölle (osio C) maksetaan em. sijasta 1,0 prosentin yleiskorotus, koska kehittämiserästä varattiin kevään neuvotteluissa 0,2 prosenttia erityisopettajalisän toteuttamiseen. Erityisopettajalisän käyttöönotosta työnantajan on sovittava paikallisesti 31.5.2023 mennessä luottamusmiehen kanssa. Lisä on maksettava sen saajille viimeistään elokuun 2023 loppuun mennessä.

– Tarkempia tietoja erityisopettajalisästä kannattaa kysyä omalta luottamusmieheltä, vinkkaa OAJ:n erityisasiantuntija Pasi Repo.

Palkantarkistukset vuonna 2023

Edellä mainittujen palkantarkistusten ja kehittämiserien lisäksi tänä vuonna maksetaan 1.6. lukien yleiskorotuksena Avaintesissä 1,50 prosenttia ja Avainotesissa 1,49 prosenttia sekä paikallisesti neuvoteltava 0,4 prosentin järjestelyerä molemmilla sopimusaloilla.

Kolmannen sopimusvuoden korotuksista sovitaan erikseen

Avaintan sopimusaloilla neuvotellaan helmikuussa 2024 erääntyvän kehittämiserän kohdentamisesta vuoden loppuun mennessä ja palkantarkistuksista 15.3.2024 mennessä. Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen palkantarkistuksesta, sopimus on mahdollista irtisanoa päättymään 1.5.2024.