• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kaikki asiat ovat työhyvinvointiasioita

01.06.2023 - 12.52 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n työhyvinvointityöryhmän tavoitteena on parantaa kasvatus-, opetus- ja tutkimusalan työntekijöiden ja esihenkilöiden työhyvinvointia. Työhyvinvointi paranee, kun oma työ ja arki on sujuvaa, työpaikan rakenteet tukevat henkilöstön hyvinvointia ja poliittisia päätöksiä tekevät päättäjät ymmärtävät päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten arkea.

OAJ:n työhyvinvointityöryhmä koostuu yhdeksästä OAJ:n jäsenestä sekä yhdestä opiskelijajäsenestä. Työryhmän tavoitteena on edistää kasvatus-, opetus- ja tutkimusalan henkilöstön työhyvinvointia. Viime syksystä saakka työryhmän puheenjohtajana toiminut hämeenlinnalainen Katri Juvonen on koulutukseltaan luokanopettaja, mutta toiminut jo pitkään päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna.  

- Työhyvinvointityöryhmä tuo OAJ:n toimiston suuntaan tietoa kentältä ajankohtaisista asioita, ottaa kantaa ja edistää työhyvinvoinnin kannalta tärkeitä teemoja. Kaikki asiat ovat työhyvinvointiasioita. Päätöksenteossa ja työpaikoilla tulisi aina, esimerkiksi uutta lukuvuotta suunniteltaessa pohtia päätösten vaikutuksia työhyvinvointiin. Jotta työhyvinvointi voi lisääntyä, meidän tulee vahvistaa työntekijöiden ja esihenkilöiden tietämystä työhyvinvointiasioista, kuvailee Juvonen johtamansa työryhmän toimintaa ja tavoitteita. 

Päätösten mahdollista vaikutusta työhyvinvointiin tulisi arvioida etukäteen.

Työhyvinvointyöryhmän oululainen varapuheenjohtaja Tuovi Pasma työskentelee päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna ja edustaa työryhmässä ammatillisia opettajia. Pasma kiittelee puheenjohtajaa erityisesti työryhmän ja alueiden välisen yhteistyön kehittämisestä.

- Olemme pyrkineet lisäämään vuoropuhelua alueiden kanssa nimeämällä työryhmän jäsenille vastuualueet. Yhteistyö auttaa hyvien käytäntöjen monistamista ja jäsenten osallistamista sekä tekee työstämme näkyvämpää. Jokaisen kokouksen jälkeen on hyvä olo siitä, että pystymme pienilläkin teoilla edistämään kaikkien OAJ:n jäsenten hyvinvointia. Työskentelemme tavoitteellisesti ja teemme muun muassa konkreettisia ehdotuksia OAJ:n tulo- ja palkkapoliittiselle toimikunnalle. He ovat arvostaneet esityksiämme ja vieneet niitä eteenpäin. 

Sosiaali- ja terveysministeri myönsi OAJ:n työhyvinvointityöryhmälle työympäristötyön tunnustuksen

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen myönsi hiljattain OAJ:n työhyvinvointityöryhmälle työympäristötyön tunnustuksen ansiokkaasta työstä työympäristön kehittämiseksi. Tunnustus myönnettiin Työturvallisuuskeskuksen yhteydessä olevan työympäristötyön palkitsemistoimikunnan esityksestä. Työturvallisuuskeskuksen toimitusjohtaja Rauno Hanhela perustelee tunnustusta työryhmän vaikuttavalla työllä.

- OAJ:n työhyvinvointyöryhmä on yhteiskunnallisesti vaikuttava ryhmä. Heillä on laaja toimintakenttä, joka kattaa koko maan ja koko koulutusalan. Työryhmä pureutuu opettajien työssä jaksamiseen, mikä on myös yhteiskunnallisesti merkittävä asia. Työryhmä on kehittänyt innovatiivisia menetelmiä ja tehnyt laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 

OAJ:n työhyvinvointyöryhmä on yhteiskunnallisesti vaikuttava ryhmä.

Työryhmän puheenjohtaja Katri Juvonen pitää tunnustusta kiitoksena työryhmän pitkäjänteiselle työlle sen toiminnan alusta, vuodesta 2012 saakka. Vuosiin on mahtunut paljon, muun muassa Työhyvinvoinnin lukuvuosi, jonka yhtenä toimenpiteenä oli OAJ:n Fiilismittarin ideointi ja kehittäminen. ”Kiitos kuuluu aikaisempien työryhmien lisäksi myös OAJ:n toimistolle, joka on mahdollistanut ryhmämme työn kaikkien näiden vuosien ajan.” Juvonen iloitsee. 

Rohkeus rajata työtä lisää työhyvinvointia 

Millä tavoin työhyvinvointityöryhmä rohkaisee OAJ:n jäsentä tukemaan omaa työhyvinvointiaan? Katri Juvonen ja Tuovi Pasma näkevät, että työntekijän henkilökohtainen hyvinvointi sekä sujuva työ ja arki auttavat voimaan työssä hyvin.  

- Lisäksi tarvitaan rohkeutta rajaamiseen. Rohkeus rajata työtä tulee siitä, että tunnetaan omat vastuut ja velvollisuudet. Opettajan pitäisi saada keskittyä työnsä perustehtävään. 

Lopuksi Juvonen ja Pasma lähettävät terveisensä päättäjille.  

- Koulutuspoliittisia päätöksiä tekevien tulisi katsoa asioita aina myös työhyvinvoinnin näkökulmasta. Kun opettajat voivat hyvin, myös oppilaat voivat hyvin.  

Jaa