• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttuminen vaatii resursseja

26.01.2023 - 13.48 Uutinen
Kuvituskuva

Opetushallitus julkaisi tänään Ei kaikelle väkivallalle -sivuston. – On erittäin tärkeää, että päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia tuetaan kiusaamisen, häirinnän, väkivallan ja syrjäytymisen ehkäisemisessä ja niihin puuttumisessa kaikin tavoin, OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen toteaa.

Ei kaikelle väkivallalle -sivusto on tarkoitettu opettajille, rehtoreille ja johtajille, muille kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille sekä lasten ja nuorten vanhemmille. Osa materiaaleista soveltuu käsiteltäväksi lasten ja nuorten kanssa.

Jo aiemmin Opetushallitus on tuottanut kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisille ja huoltajille videosarjan. Videot auttavat tunnistamaan lasten ja nuorten kokemaa kiusaamista, häirintää, syrjintää ja väkivaltaa sekä puuttumaan niihin. Lisäksi on laadittu myös seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa, kiusaamisen vastaiseen työhön kouluissa ja oppilaitoksissa sekä järjestyssääntöjen laatimiseen.  

Lahtisen mielestä myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin tekemä kiusaamisen vastaisten menetelmien arviointi sisältää paljon arvokasta tietoa rehtoreille ja opettajille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Tiivistelmäjulkaisussa arvioinnin kohteena oli seitsemän eri kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen menetelmää. Tiivistelmästä käy ilmi, että käyttämästään menetelmästä riippumatta koulut nostivat oppilaiden välisen kiusaamisen ohella suurimmiksi huolenaiheiksi nettikiusaamisen, yksinäisyyden sekä poissaolot.  

– Ohjeet ja oppaat eivät auta, jos resursseissa on puutteita. Esimerkiksi oppilasryhmän koko vaikuttaa oleellisesti asiaan. Samoin se, onko ryhmässä järjestetty oikeanlainen ja riittävä tuki kaikille, Lahtinen muistuttaa.  

Muut Pohjoismaat investoivat koulutukseen noin 1,5–2 miljardia euroa Suomea enemmän.

OAJ vaatii seuraavalta hallitukselta, että se laatii pitkän aikavälin suunnitelman koulutuksen rahoitustason nostamiseksi Pohjoismaiselle tasolle. Muut Pohjoismaat investoivat koulutukseen noin 1,5–2 miljardia euroa Suomea enemmän. Resursseja tarvitaan perusopetuksessa nimenomaan ryhmäkokojen pienentämiseen ja oppimisen tuen korjaamiseen.  

Aiemmin Karvin arvioinnissa on todettu, että luokka- tai ryhmäkoolla on vaikutusta työrauhaan. Pienessä ryhmässä käyttäydytään paremmin, joten mahdollisuuksia pienryhmätyöskentelyyn ja luokan jakamiseen on lisättävä.  

– Karvin arvioinnin mukaan myös koulunkäyntiavustaja ja samanaikaisopetus, jossa on kaksi opettajaa yhdessä, lisäsivät työrauhaa. Lisäksi oppilaiden ja opettajien vastauksista kävi ilmi, että luokka- tai ryhmäkoon ja koulun oppilasmäärän kasvaessa opettajien puuttuminen häiriö- ja ongelmatilanteisiin luokkahuoneissa hidastui selvästi, luettelee Lahtinen.  

Seuraavalla hallituskaudella on säädettävä nämä asiat kuntoon ja resursoitava riittävästi. Uusia korjaavia toimia tai hankkeita ei nyt tarvita.  

– Tarvitaan perusasioiden kuntoon laittamista, Lahtinen vaatii. 

OAJ muistuttaa, että kiusaamisen ennaltaehkäisy ei ole yksin opettajan tehtävä.

OAJ muistuttaa, että kiusaamisen ennaltaehkäisy ei ole yksin opettajan tehtävä. Yhteistyö kotien kanssa on aivan keskiössä. Hyvinvointialueiden kanssa on linjattava selkeästi mikä on opiskeluhuollon ammattilaisten eli kuraattori- ja psykologi- sekä kouluterveydenhuoltopalveluiden rooli kiusaamistilanteissa. 

Opiskeluhuoltoa tarvitaan väkivallan ennaltaehkäisyyn, siihen puuttumiseen ja sen seurantaan. Silloin, kun kyse on väkivallasta, yhteistyö poliisin kanssa on keskiössä. Väkivalta on rikos, ja poliisin nettisivuilla on ohjeistettu, kuinka toimia silloin, kun koulukiusaaminen onkin väkivaltaa. Tällöin myös lastensuojeluilmoitusvelvollisuus usein täyttyy.  

OAJ:n eduskuntavaalitavoitteista käy ilmi, mitä seuraavan hallituksen tulisi laittaa kuntoon koulutuksen rahoituksen, ryhmäkokojen ja oppimisen tuen lisäksi. Tavoitteisiin voit tutustua täällä. 

Kuva: Leena Koskela

Jaa