• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Neuvottelut palkankorotuksista käynnistyvät 23.3. yksityisellä opetusalalla

15.03.2023 - 12.28 Uutinen
Kuvituskuva

Neuvottelut yksityisissä kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevän opetushenkilöstön tämän vuoden palkankorotuksista käynnistyvät 23.3. Palkankorotusten määräytymistavasta sovittiin viime elokuussa tehdyssä työehtosopimuksessa.

Yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa sovittiin, että vuoden 2023 palkankorotuksen suuruus eli korotusprosentti määritellään kolmen verrokkisopimuksen korotusten ja kustannusvaikutuksen perusteella.

Korotusprosentista jaetaan 70 prosenttia yleiskorotuksena ja 30 prosenttia paikallisena eränä.

Paikallinen erä käytetään työnantajan päättämällä tavalla työn vaativuuden ja työssä suoriutumisen perusteella. Työnantajan on kuitenkin ennen paikallisen erän jakoa neuvoteltava jakoperusteista luottamusmiehen kanssa.

Vertailussa kolme vientialojen sopimusta

Neuvotteluissa haetaan toisen sopimusvuoden palkkaratkaisusta liittojen yhteistä näkemystä.

– Vertailupohjana on kolme vientialojen sopimusta, teknologiateollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden sekä kemianalan toimihenkilöiden työehtosopimukset. Yksityisen opetusalan korotusprosentti lasketaan näillä aloilla sovittujen korotusten ja kustannusvaikutusten perusteella. Lisäksi otetaan huomioon aidot kertaerät, jotka eivät johdu esimerkiksi palkankorotusten voimaantulon myöhentämisestä, neuvottelupäällikkö Pasi Repo OAJ:sta kertoo.

– Sopijaosapuolten pitää työehtosopimuksen mukaan päästä yksimielisyyteen palkkaratkaisusta 30.4. mennessä. Mikäli yhteistä näkemystä ei löydy, asetetaan valtakunnansovittelijan johtama välityslautakunta, joka antaa ratkaisunsa toukokuun loppuun mennessä, Repo sanoo.

Yksityisen opetusalan työehtosopimus on kaksivuotinen ja se voimassa maaliskuun loppuun 2024. Sopimus ei ole irtisanottavissa ennen ensi kevättä. Sopijaosapuolia ovat OAJ sekä ammattiliitot JHL ja Jyty sekä yksityisiä kouluja ja oppilaitoksia edustava Sivistystyönantajat Sivista. Sopimus koskee lähes 9 000 OAJ:n jäsentä.

OAJ neuvottelee samalla Sivistan kanssa myös ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten palkankorotuksista 2023. Ne määräytyvät samoilla laskentaperusteilla kuin yksityisellä opetusalalla ja sopimuskauden pituus on sama. Ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa työskentelee noin 450 OAJ:n jäsentä.