• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ: Hötkyily lainsäädännössä ei tue päiväkotien johtamista

31.10.2023 - 13.20 Tiedote
Kuvituskuva

Kasvatus- ja opetusalan johtajuus edellyttää vankkaa pedagogista osaamista sekä toimivia johtamisen työkaluja. OAJ pitää tärkeänä, että päiväkotien johtamista kehitetään jatkossakin tutkittuun tietoon pohjautuen. Asiantuntijatyön johtaminen käy kohtuuttoman vaikeaksi, jos johdettavia on liikaa. OAJ esittämiä ratkaisuja olisivat johdettavien määrän pitäminen hallittavana ja toimipistekohtaiset läsnä olevat johtajat.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on arvioinut varhaiskasvatuksen johtamisrakenteita tuoreessa raportissaan. Opetusalan ammattijärjestö OAJ pitää arvokkaana, että varhaiskasvatusta kehitetään nykylain pohjalta kiirehtimättä ja tutkittuun tietoon pohjautuen. Varhaiskasvatus on keskeinen vaihe lapsen oppimisen ja kasvun kannalta, ja siksi päiväkotien toiminnan on oltava laadukasta.

– Kuten Karvin arviointi toi esiin, työyhteisön ymmärrys varhaiskasvatuksen tavoitteista, sisällöistä ja toimintatavoista on ensisijaista varhaiskasvatuksen laadun ylläpitämiseksi. Jotta tämä toteutuu, päiväkotien johtajilla on oltava vankka pedagoginen osaaminen ja käytössään parhaat mahdolliset johtamisen työkalut. Vain osaavien opetus- ja kasvatusalan asiantuntijoiden avulla voidaan nostaa Suomi takaisin maailman osaavimpien kansakuntien kärkeen, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto painottaa.

Varhaiskasvatus ja koulutus laajemminkin antaa koko elämän mittaisia valmiuksia. Siksi sen uudistamisessakaan ei saa hötkyillä, vaan ratkaisujen tulee pohjautua tutkittuun tietoon.

– Varhaiskasvatuslaki on juuri hiljan uudistettu kattavien selvitysten ja tutkimustiedon pohjalta. Uudistusten toimeenpano ottaa aina aikansa. Nyt on tärkeää säilyttää työrauha päiväkodeissa ja välttää poukkoilevia ratkaisuja, Murto korostaa.

Päiväkotien johtajilla on oltava mahdollisuus onnistua

Päiväkotien johtajien tehtäväkenttä on jo valmiiksi haastava eikä sen menestyksekäs hoitaminen ole mahdollista, jos johdettavia on liikaa, työtä on liikaa ja työ on liian pirstaleista.

– OAJ on esittänyt, että yhdellä päiväkodin johtajalla olisi maksimissaan 20 johdettavaa. Tämä mahdollistaisi varhaiskasvatuksen ammattilaisten tukemisen työssään ja päiväkotien arjen kehittämisen entistä paremmin lapsen kasvua ja oppimista tukevaksi. Tätä Karvin arviointiraportin tuloksetkin tukevat. Jos johtajat kuormitetaan uuvuksiin, on turha odottaa laadukasta varhaiskasvatusta, OAJ:n erityisasiantuntija Auli Setälä korostaa.

Myös usean toimipisteen johtaminen aiheuttaa mahdottomia tilanteita.

– Lasten parissa tapahtuvan asiantuntijatyön johtaminen vaatii läsnäoloa, joka voi olla riittämättömällä johtajien määrällä ja toisistaan kaukana olevien toimipisteiden yhdistelmällä mahdotonta. Päiväkotien johtajien tehtäväkentän on oltava kohtuullinen ja hallittavissa. OAJ on vaatinut päiväkoteihin apulaisjohtajia, joilla on riittävästi työaikaa johtamiseen. Tämä tarve nousi myös Karvin selvityksessä, Setälä jatkaa.

Vuodesta 2030 alkaen varhaiskasvatuslaki edellyttää päiväkotien johtajilta kasvatustieteen maisterin tutkintoa. Laki korostaa pedagogiikan merkitystä varhaiskasvatuksessa ja yhtenäistää johtamisjärjestelmää muun koulutuksen kanssa.

– Kyse on hyvästä ja välttämättömästä uudistuksesta, jota tutkimustieto tukee. Päiväkotien johtajien maisteritutkintojen koulutuspaikkojen riittävyyttä on seurattava tarkkaan valtakunnallisen tason lisäksi myös alueellisesti, Setälä jatkaa.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on arvioinut varhaiskasvatuksen johtamisrakenteita ja johtamista suomalaisessa varhaiskasvatuksessa sekä paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia.

Lue lisää varhaiskasvatuksen rahoituksesta