• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:lta budjettiehdotukselle kiitosta – vapaan sivistystyön leikkaukset tyrmistyttävät

19.09.2023 - 22.22 Tiedote
Kuvituskuva

Budjettiehdotus pitää sisällään monia koulutukseen kohdennettuja asioita, joihin OAJ on tyytyväinen. Hallituksen suunnittelema leikkaus vapaasta sivistystyöstä sen sijaan tyrmistyttää.

Budjettiriihen alla OAJ perkasi hallitusohjelman siitä näkökulmasta, mihin sen pohjalta olisi lupa odottaa lisärahoitusta.

Kiitosta hallitus saa OAJ:ltä siitä, että ensimmäiset varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kehittämiseen tarkoitetut 50 miljoonaa euroa kohdennetaan laatu- ja tasa-arvorahoituksen tason nostoon. Tähän OAJ on vaikuttanut vahvasti.

– Ensi vuodelle suunnattua lisärahoitusta olisi äärimmäisen tärkeää kohdentaa opettajien palkkaamiseen ja pienempiin ryhmäkokoihin. Näin voitaisiin toteuttaa niin sanottua samanaikaisopetusta ja jakaa ryhmiä tarpeen mukaan pienemmiksi, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo.
 
OAJ on tyytyväinen myös toisen asteen koulutuksen panostuksiin, joita se on vaatinut jo pitkään.

–Lukioon ja ammatilliseen koulutukseen suunnattu 10 miljoonan euron lisärahoitus tulee tarpeeseen. Rahalla on tarkoitus kehittää oppimisen tukea. OAJ:n mielestä lisärahoitus pitäisi kohdentaa hallitusohjelmassa kirjattujen linjausten mukaisesti tukiopetuksen ja lähiopetuksen lisäämiseen sekä uusien erityisopettajien ja opinto-ohjaajien palkkaamiseen. Näistä ammattiryhmistä toisella asteella on huutava pula. OAJ edellyttää, että myös lainsäädäntömuutokset täsmällisemmästä tuen toteuttamisesta valmistellaan viipymättä, Murto sanoo.

Lisää rahaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan

Budjettiriihen alla OAJ korosti tarvetta vahvistaa ammattikorkeakoulujen tutkimusta ja opetusta ja sitä, että tohtorikoulutuksen kehittämisestä tulisi tehdä hallituksen kärkihanke. Budjettiehdotuksessa T&K-rahoitus kasvaa ensi vuonna noin 280 miljoonaa euroa tähän vuoteen verrattuna.

– Hyvä, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan panostetaan. OAJ tukee uutta Business Finlandin rahoitusmekanismia, jolla varmistetaan myös ammattikorkeakoulujen ja yritysten tutkimusyhteistyö. Korkeakoulujen perusrahoitukseen tarvittaisiin kuitenkin myös suoraa rahoituslisäystä, mitä ei ammattikorkeakouluille nyt tullut, Katarina Murto sanoo.

Varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen lisää aloituspaikkoja

Tänään julkaistu budjettiehdotus lupaa 11 miljoonaa lisää rahaa ensi vuodelle korkeakoulujen aloituspaikkoihin. Ne kohdennetaan erityisesti työvoimapula-aloille, kuten varhaiskasvatuksen opettajien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten aloille.

– Myös erityisopettajia tarvitaan kipeästi lisää, jotta voidaan vahvistaa oppimisen tukea. OAJ on pettynyt siihen, että hallitus ei perääntynyt aikeestaan lakkauttaa aikuiskoulutustukea, Murto sanoo.

Vapaan sivistystyön leikkaukset tyrmistyttävät

OAJ:ssä tyrmistyttävät hallituksen suunnittelemat leikkaukset vapaasta sivistystyöstä.
– Ymmärretäänkö hallituksessa leikkausten seurauksia? Suunnitellut vapaan sivistystyön leikkaukset uhkaavat johtaa olemassa olevien työsuhteiden ja keväälle 2024 suunniteltujen kurssien perumiseen, Katarina Murto sanoo.