• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OVTESin piirissä oleville kesäkuussa kertaerä ja korotuksia  

08.06.2023 - 15.02 Uutinen
Kuvituskuva

Viime kevään sopimuskierroksella sovittiin opetusalan sopimuskorotuksista vuosille 2023 ja 2024.  - Nyt maksettavista korotuksista ja kertaeristä kuuluu iso kiitos kaikille neuvotteluja edistäneille ja lakkoihin osallistuneille, muistuttaa OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos. 

Viime keväänä sovittiin, että OVTESin piirissä oleville maksetaan 1.6.2023 yleiskorotus 1,32 % ja paikallinen järjestelyerä 0,4 %. Sopimukseen sisältyi myös ns. perälautatarkastelu, eli kunnan sopimusta verrattiin kolmeen myöhemmin syntyneeseen teollisuusalan sopimukseen. Tarkastelun perustella saatiin kesäkuulle 2023 vielä yleiskorotus 0,7 % ja paikallinen järjestelyerä 0,3 % sekä kertaeriä. 

Kaikkiaan kunnan opetusalan sopimuksen piirissä oleville on kesäkuussa luvassa seuraavaa: 

1.6.2023 yleiskorotus 2,02 % ja paikallinen järjestelyerä 1,9 % 

30.6.2023 kaikille kertaerä 467 €, varhaiskasvatuksen opettajille tämän lisäksi 150 € 

Keskitetty erä eli yleiskorotus on tarkoitettu sopimuksen kehittämiseen. Sitä voidaan käyttää sopimustekstien kehittämiseen ja ylimääräisten palkankorotusten suuntaamiseen sovittuihin kohteisiin. Erän käytöstä neuvotellaan OAJ:n ja Kunta- ja hyvinvointialan työnantaja KT:n kesken. 

Paikallinen järjestelyerä jaetaan paikallisten neuvottelujen perusteella. OAJ:ä neuvotteluissa edustaa se yhdistys, jolla on paikalliset neuvotteluoikeudet; useimmiten paikallisyhdistys. Paikallisen erän ensisijaisia tavoitteita ovat henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuuden ja tuottavuuden edistäminen. 

Neuvotteluissa pyritään aina yksimielisyyteen. Jos neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, työnantaja päättää paikallisen erän jaosta. (poikkeuksena 1.6.2023 erästä 0,3 % osuus, josta puolet jaetaan yleiskorotuksena.) 

Paikallinen palkkasumma lasketaan tavanomaisen kuukauden perusteella. Laskennan pohjana voidaan käyttää esim. maaliskuun koko kunnan tai kuntayhtymän OVTES:n palkkasummaa.  

Kunnalla on viisivuotinen palkkaohjelma, joka sisältää runsaasti paikallisia eriä. Tästä syystä OAJ on järjestänyt viimeisen vuoden aikana pääluottamusmiehille ja luottamusmiehille useita webinaareja, joissa on avattu paikallista palkkausjärjestelmää. OAJ ja JUKO tulevat myös syksyllä selvittämään, miten paikalliset neuvottelut sujuivat. Näin saadaan tärkeää tietoa esim. luottamusmiesten tulevia koulutuksia varten. 

 
 

Jaa