• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Panostus varhaiskasvatukseen kantaa pitkälle

28.04.2023 - 11.55 Uutinen
Kuvituskuva

Varhaiskasvatuksen opettajapula haastaa pahimmillaan koko koulutusjärjestelmän kehittämistä. Laadukas varhaiskasvatus edellyttää jatkossa opettajien koulutusmäärien lisäämistä tarvetta vastaavaksi sekä alan pitovoiman parantamista. Lisäksi lapselle tulee järjestää yksilöllinen tuki mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

OAJ vaatii, että varhaiskasvatuksen opettajapulan korjaamiseksi on tehtävä konkreettisia toimenpiteitä tulevalla hallituskaudella. Varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärien yliopistoissa tulee jatkossa vastata alan todellista tarvetta. Jokaisella lapsella on oikeus kelpoisen opettajan suunnittelemaan ja toteuttamaan pedagogiikkaa painottavaan varhaiskasvatukseen.

OAJ:n ja VOL:n järjestämässä Päivähoitolain 50-vuotisjuhlaseminaarissa tänään puhunut yliopistonlehtori Eeva-Leena Onnismaa korosti varhaiskasvatuksen asemaa osana koulutusjärjestelmää: ”Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä toimivilla tulee olla opettajankoulutus. Varhaiskasvatuksen opettajankoulutus mahdollistaa lapselle ehjän ja turvallisen jatkumon varhaislapsuudesta perusopetukseen.”

Jokaisella lapsella on oikeus kelpoisen opettajan suunnittelemaan ja toteuttamaan pedagogiikkaa painottavaan varhaiskasvatukseen.

OAJ on nostanut esiin alan ongelmia ja edellyttää alan pitovoiman parantamista työoloja ja palkkausta kehittämällä. Lisäksi sijais- ja varahenkilöjärjestelyihin on luotava kestäviä ratkaisuja. Tarvittavilla muutoksilla turvataan mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä ja näin edistetään lapsen toimimista tutussa vertaisryhmässä.

Lapsen oikeutta erityisopettajan antamaan opetukseen ja tukeen on vahvistettava

Osa lapsista tarvitsee vahvempaa tukea kehitykseensä, oppimiseensa ja hyvinvointiinsa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on lapsen tuen asiantuntija. OAJ on painottanut lapsen oikeutta erityisopettajan antamaan opetukseen ja tukeen ja vaatii sen vahvistamista edelleen. Kun lapsen yksilöllinen tuen tarve havaitaan, tulee tälle järjestää välittömästi tarkoituksenmukaista tukea.

Varhaislapsuus on erityisen intensiivinen ja merkittävä kehityksen ja oppimisen aika. Panostus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen kantaa pitkälle lapsen ja koko yhteiskunnan tulevaisuuteen. Nyt tarvitaan tekoja, joilla turvataan kaikkien lasten hyvä kasvu.

Nyt tarvitaan tekoja, joilla turvataan kaikkien lasten hyvä kasvu.

- Näin varhaiskasvatuksen juhlapäivänä on syytä olla kiitollinen siitä valtavasta työstä, jolla Suomen lapsille on rakennettu nykyinen varhaiskasvatus, kasvun ja oppimisen kivijalka. Tämän työn pohjalta on nyt jatkettava, jotta turvataan pedagogisesti laadukas varhaiskasvatus jokaiselle. Tässä on pian työnsä aloittava hallituskin paljon vartijana, toteaa koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo OAJ:sta.

Lue lisää OAJ:n tavoitteista

Jaa