• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Valtion neuvotteluissa esillä opetusalan kysymyksiä

21.02.2023 - 14.23 Uutinen
Kuvituskuva

Neuvottelut valtion palkansaajien virka- ja työehtosopimuksesta ovat jatkuneet tällä viikolla. 21.2. käsiteltiin opetusalan pöydässä valtion oppilaitoksia koskevia työehtoja. Osapuolet neuvottelivat siitä, miten perhevapaissa tapahtuneet lainsäädäntömuutokset heijastetaan opetusvelvollisuusjärjestelmän piirissä oleviin opettajiin.

Pääpöydän osapuolet tapaavat seuraavan kerran 22.2. Neuvottelujen takaraja alkaa samalla tulla käytännössä vastaan, sillä valtion neuvottelutulos pitää lain mukaan alistaa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi.

Kuluvan vuoden palkantarkistusneuvottelut päättyivät valtiolla tuloksettomina 18.1., jonka jälkeen palkansaajien ja työnantajan edustajat ovat neuvotelleet koko sopimuksesta eli palkankorotuksen ohella muista sopimusmääräyksistä ja sopimuskauden pituudesta.

Valtion virka- ja työehtosopimus sanottiin irti 14.1. päättyväksi helmikuun lopussa. Jos neuvottelutulosta ei synny, valtio siirtyy 1.3. sopimuksettomaan tilaan, jolloin myös järjestölliset toimet ovat mahdollisia.

Valtion sopimusalueella toimii noin 500 OAJ:n jäsentä, jotka työskentelevät muun muassa eräissä kielikouluissa ja Opetushallituksen alaisissa oppilaitoksissa. Valtion virka- ja työehtosopimus koskee kaikkiaan 78 000 palkansaajaa, joista enin osa on jukolaisia asiantuntijoita ja esihenkilöitä.

Neuvotteluosapuolina ovat JUKO, Pro ja JHL sekä työnantajaa edustava Valtion työmarkkinalaitos.

Jaa