• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opetusalan järjestöt OAJ ja VOL: Varhaiskasvatuslakia ei saa avata

12.05.2023 - 13.20 Tiedote
Kuvituskuva

Opetusalan järjestöt puolustavat vankasti nykyistä varhaiskasvatuslakia. OAJ:n ja VOL:n mielestä lain edellyttämä henkilöstörakenne saavutetaan, kun lisätään varhaiskasvatuksen opettajien yliopistokoulutusta.

Joukko järjestöjä vaati 12.5. varhaiskasvatuslain avaamista henkilöstörakenteen ja päiväkodin johtajan osalta. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL paheksuvat uhkakuvien maalailua. Varhaiskasvatuslain edellyttämä henkilöstörakenne on saavutettavissa määräaikaan vuoteen 2030 mennessä.

– Järjestöjen esitykset opettaja- ja päiväkodin johtajakelpoisuuden väljentämisestä ovat haikailua menneeseen. Ne eivät ole enää vaihtoehtoja. Varhaiskasvatuslakia ei tule missään tapauksessa avata eikä kelpoisuuksia väljentää, Opetusalan Ammattijärjestön puheenjohtaja Katarina Murto ja Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen toteavat.

– Varhaiskasvatus on nykyisin osa koulutusjärjestelmää. Lakimuutoksilla on haluttu vahvistaa koulutuksellista jatkumoa varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen. Koulutusjärjestelmän saumaton yhteistyö turvaa se, että perusopetuksen rehtoreilla ja päiväkodin johtajilla on molemmilla kasvatustieteen maisteritutkinnon tuottama kelpoisuus.

– Sosionomeilla on varhaiskasvatuslain mukaan sama mahdollisuus kuin varhaiskasvatuksen opettajilla jatkaa opintojaan kasvatustieteen maisteriksi ja näin saada kelpoisuus päiväkodin johtajiksi. Pelkällä sosiaalialan koulutuksella ei voi tulla koulutusjärjestelmän johtajaksi. Henkilöstön kelpoisuusehdot on säädetty varhaiskasvatuksen laatua ja lasten oppimismahdollisuuksia ajatellen, Murto ja Pakanen muistuttavat.

Yliopistollisen opettajankoulutuksen jatkumo varhaiskasvatuksesta perusopetukseen turvaa lapselle ehjän polun. Tällä hetkellä Suomessa on pula nimenomaan varhaiskasvatuksen opettajista, mihin löytyy ratkaisu vain opettajankoulutusta lisäämällä.

Päiväkodin johtajan kelpoisuuden nostamista kasvatustieteen maisteriksi perusteltiin varhaiskasvatuslain säätämisen yhteydessä sillä, että johtajan tehtäviin sisältyy pedagogiikan ja työntekijöiden pedagogisen osaamisen johtamista ja suunnittelua. Tämä turvataan kaikilta johtajilta vaadittavilla kasvatustieteen maisteriopinnoilla.

Ilman varhaiskasvatuksen opettajia eivät lain tavoitteet eivätkä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet toteudu. Tästä on saatu näyttöä esimerkiksi Karvin arvioinnissa vuonna 2019.

– Jotta varhaiskasvatuksen opettajia olisi riittävästi vuonna 2030, heitä pitää kouluttaa vuosittain 1 400. Yliopistot ovat ilmaisseet kykynsä lisätä opettajakoulutuspaikkoja, jos siihen suunnataan rahoitusta. Yliopistollinen opettajakoulutus on edelleen vetovoimainen, ja varhaiskasvatuksen aloituspaikat täyttyivät hyvin. Lisäksi monimuotokoulutukseen oli moninkertainen määrä hakijoita.

Siirtymäaikaa uuteen mitoitukseen on vuoteen 2030 asti eli vielä vuosia. Jatkuvien uhkakuvien maalailu ja vaatimukset lain avaamisesta luovat kentälle epävarmuutta ja levottomuutta. Tämä jos mikä heikentää alan veto- ja pitovoimaa, puheenjohtajat huomauttavat.