• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yksityiselle opetusalalla kertapalkkio ja yleiskorotus kaikille ensi syksynä   

10.05.2023 - 09.00 Uutinen
Kuvituskuva

Yksityisen opetusalan palkkaratkaisu tuo 1.10. lukien 1,72 prosentin yleiskorotuksen, minkä lisäksi muissa kuin yleissivistävissä oppilaitoksissa jaetaan 0,73 prosentin paikallinen erä. Lisäksi syyskuussa maksetaan 451 euron kertaerä.   

Kuluvan vuoden palkkaratkaisusta neuvoteltiin maaliskuun lopulta lähtien. Neuvottelutulos OAJ:n, JHL:n Jytyn ja Sivistystyönantajien kesken saavutettiin 28.4. OAJ:n tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta hyväksyi ratkaisun 3.5. ja OAJ:n hallitus 9.5. 

Ratkaisu koskee yksityisen opetusalan työehtosopimusta ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusta.  Molemmat sopimukset solmittiin elokuussa 2022 lakkokevään jälkeen. Sopimuskauden pituudeksi tuli vain 18 kuukautta, eikä sopimus ollut irtisanottavissa. 

Allekirjoituspöytäkirjassa sovittiin, että toisen sopimusvuoden palkankorotuksen suuruus eli korotusprosentti määritellään kolmen verrokkisopimuksen korotusten ja kustannusvaikutuksen perusteella. 

– Vertailupohjana oli kolme vientialojen sopimusta, teknologiateollisuuden työntekijöiden ja teknologian toimihenkilöiden sekä kemianalan toimihenkilöiden työehtosopimukset. Korotusprosentti sovittiin laskettavaksi näillä aloilla sovittujen korotusten ja kustannusvaikutusten perusteella, neuvottelupäällikkö Eila Urpilainen kertoo.  

– Korotusprosentista päästiin yhteiseen näkemykseen melko helposti, mutta kertaerästä käytiin pitkät ja perinpohjaiset neuvottelut. Saimme lopulta korotetuksi opetushenkilöstön kertaerän suuruutta työnantajan esittämästä, Urpilainen toteaa. 

Kertaerä on kokoaikaisella opettajalla ja esihenkilöllä 451 euroa, kun työsuhde on alkanut viimeistään 1.9.2023. Osa-aikaisille kertaerä maksetaan suhteessa työaikaan, ja tuntiopettajille se on 9,8 prosenttia syyskuun palkasta. 

Yleissivistäville opettajille lähtöpalkkojen korotus 

Vuoden 2023 korotusprosentista 70 prosenttia oli sovittu jaettavaksi yleiskorotuksena ja 30 prosenttia paikallisena eränä. 

Yleissivistävien koulujen osalta paikallisen erän käytöstä sovittiin kuitenkin suoraan OAJ:n ja Sivistan kesken. Korotusvara eli 0,73 prosenttia käytetään peruskoulujen, lukioiden, aikuislukioiden ja lukion aikuislinjan opetushenkilöstön osalta lähtöpalkkojen nostamiseen. Tämä tapahtuu niin, että 3. vuoden kokemuslisä aikaistetaan ja siirretään peruspalkkaan. 

Esimerkiksi pätevien peruskoulun luokanopettajien, aineopettajien ja lukion aineopettajien lähtöpalkka nousee 6 prosenttia. 

Lisäksi muutettiin ylituntipalkkion laskentatapaa. Laskentatavan muutos on lähinnä tekninen.  

Muissa kuin yleissivistävissä oppilaitoksissa syksyn järjestelyerä käytetään työnantajan päättämällä tavalla työn vaativuuden ja työssä suoriutumisen perusteella. Työnantajan on neuvoteltava jakoperusteista luottamusmiehen kanssa. 

Myös luottamusmieskorvausta ja työsuojeluvaltuutetun palkkiota korotetaan lokakuun alusta. 

Yksityisen opetusalan työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2024 saakka. 

Yksityiset koulut ja oppilaitokset sekä ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, palkankorotukset ja muutokset 2023, Sivistan sopimusalue: 

  • yleiskorotus 1.10.2023 lukien 1,72 % 
  • järjestelyerä 1.10.2023 lukien 0,73 % 
  • opetushenkilöstölle 451 € kertaerä syyskuun palkanmaksun yhteydessä 
  • osa-aikaisille kertaerä maksetaan suhteessa työaikaan 
  • tuntiopettajille kertaerä on 9,8 % syyskuun palkasta 
  • kertaerä maksetaan myös palkattomalla työkyvyttömyys- sekä raskaus- ja vanhempainvapaalla olevalle