• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle uusi sopimus – lakoilla iso merkitys neuvottelujen vauhdittajana

13.06.2023 - 10.56 Uutinen
Kuvituskuva

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle syntyi uusi työehtosopimus. Sopimuskausi alkaa 1.5.2023 ja päättyy 31.12.2025.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos 8.6. Neuvottelutuloksen saavuttamisen myötä kaikki järjestölliset toimet, kuten ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyvät välittömästi. Palkkaratkaisun kokonaisvaikutus on 13,17 prosenttia.

– Tällä neuvottelukierroksella keskityttiin palkankorotuksiin, joilla kirittiin palkkaeroa kiinni suhteessa kunta-alaan ja siinä myös onnistuttiin. Kiitos kuuluu myös lakkoon osallistuneille jäsenille, OAJ:n erityisasiantuntija Kirsi Sutton sanoo.

Eilen syntyi myös neuvottelutulos OAJ:n ja Hyvinvointiala Halin välisestä liityntäpöytäkirjasta. Neuvottelutuloksen sisällöstä uutisoidaan sen jälkeen, kun OAJ:n hallinto on sen hyväksynyt.

Ensimmäiset korotukset jakoon 1.9.2023

  • Yleis- ja taulukkokorotus 3,6 prosenttia
  • Vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan kaikissa vaativuusryhmissä, varhaiskasvatusta koskevissa palkkaryhmissä C-F 2,2 prosenttia.

Vuoden 2024 korotukset

  •  Varhaiskasvatuksessa työskenteleville maksetaan toukokuussa 470 euron kertaerä normaalin palkanmaksupäivän yhteydessä. Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että työntekijän yhdenjaksoinen työjakso on alkanut viimeistään 1.2.2024 ja hän on työsuhteessa ja palkanmaksun piirissä maksuhetkellä. Kertaerää ei makseta, mikäli työntekijä on irtisanoutunut työsuhteestaan ennen kertaerän maksuajankohtaan, paitsi jos kyse on eläkkeelle jäämisestä. Kertaerä maksetaan muiden ehtojen täyttyessä perhevapaalla olevalle, riippumatta siitä, ovatko he palkanmaksun piirissä sekä henkilöille, jotka ovat sairauspoissaololla edellyttäen, että sairauspoissaolo on alkanut 1.2.2024 jälkeen. Osa-aikaiselle kertaerä maksetaan 2.5.2024 voimassa olevan osa-aikaprosentin suhteessa. Vaihtelevaa työaikaa tekevälle kertaerä maksetaan toteutuneen työajan mukaan (tarkasteluaika 6 kk tai jos lyhyempi työsuhde, niin koko työsuhteen kesto). Työsuhteen yhdenjaksoisuudessa huomioidaan työsopimuslain 1 luvun 5 §:n mukaiset lyhytaikaiset keskeytykset.
  • 1.8. yleis- ja taulukkokorotus 2,4 prosenttia
  • Vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan kaikissa vaativuusryhmissä, varhaiskasvatusta koskevissa palkkaryhmissä C-F 1,8 prosenttia.

Vuoden 2025 korotukset

  •  Varhaiskasvatuksen työskenteleville maksetaan veto- ja pitovoiman kertaerä 150 euroa toukokuussa
  • 1.8. yleis- ja taulukkokorotus 1,0 prosenttia
  • Vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan kaikissa vaativuusryhmissä, varhaiskasvatusta koskevissa palkkaryhmissä C-F 1,2 prosenttia.

Luottamusmiesten, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.9.2023 lähtien 13 prosenttia.

Lakoilla oli iso merkitys neuvottelutuloksen saavuttamisessa.

– Haluamme kiittää jäsenten lisäksi kaikkia yhdistystoimijoita, jotka osallistuivat lakkoihin ja lakkovahtitoimintaan. Jäsenten aktiivisuus oli ensiarvoisen tärkeää ja oli hienoa nähdä, miten vahvasti jäsenet olivat mukana lakkotapahtumissa, OAJ:n järjestöpäällikkö Kaj Raiskio kiittelee.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus koskee osaa yksityisissä päiväkodeissa työskentelevistä OAJ:n jäsenistä. Heitä ovat yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja päiväkodinjohtajat.

 

Jaa