Nytt avtal för privata socialservicebranschen – strejkerna gav fart åt förhandlingarna

13.06.2023 - 11:58 Nyheter
Illustration

Ett nytt kollektivavtal har ingåtts för den privata socialservicebranschen. Avtalsperioden börjar 1.5.2023 och slutar 31.12.2025.

Ett förhandlingsresultat nåddes den 8 juni i arbetstvisten gällande den privata socialservicebranschen. I och med det här upphörde också förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte. Löneuppgörelsens kostnadseffekt är 13,17 procent.  

– I förhandlingsrundan fokuserade man på löneförhöjningar med vilka man skulle minska löneskillnaderna i förhållande till kommunsektorn och det här lyckades. Tack också till de medlemmar som deltog i strejken, säger Kirsi Sutton, specialsakkunnig vid OAJ. 

De första förhöjningarna 1.9.2023

  • Allmän förhöjning och förhöjning av tabellönerna, 3,6 procent
  • Tabellönernas nedre gränser höjs i alla kravgrupper, i lönegrupperna C-F för småbarnspedagogiken med 2,2 procent.  

Förhöjningarna år 2024

  • Till personalen inom småbarnspedagogiken betalas i samband med lönebetalningen i maj en engångsersättning på 470 euro. Förutsättningen är att arbetstagarens oavbrutna arbetsperiod har börjat senast 1.2.2024 och att hen är i arbetsförhållande och får lön då ersättningen betalas. Engångsersättningen betalas inte ifall arbetstagaren har sagt upp sig före betalningstidpunkten frånsett om det gäller pensionering. Ersättningen betalas ifall nämnda förutsättningar uppfylls också till arbetstagare på familjeledighet och till sjuklediga förutsatt att sjukledigheten har börjat efter 1.2.2024. Till deltidsanställda betalas ersättningen i proportion till deltidsprocenten. Till arbetstagare med varierande arbetstid betalas ersättningen i enlighet med den förverkligade arbetstiden. Granskningstiden är 6 månader eller om anställningen varit kortare än så räknas hela anställningstiden.
  • Beträffande kontinuiteten i arbetsförhållandet beaktas korta avbrott enligt arbetsavtalslagen, kapitel 1, 5 §.
  • 1.8 allmän förhöjning och förhöjning av tabellönerna med 2,4 procent
  • Tabellönernas nedre gränser höjs i alla kravgrupper, i lönegrupperna C-F för småbarnspedagogiken med 1,8 procent.  

Förhöjningarna år 2025

  • Till personalen inom småbarnspedagogiken betalas en engångsersättning på 150 euro i maj
  • 8 allmän förhöjning och förhöjning av tabellönerna med 1,0 procent
  • Tabellönernas nedre gränser höjs i alla kravgrupper, i lönegrupperna C-F för småbarnspedagogiken med 1,2 procent.  

Arvodena för förtroendemän, huvudförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige höjs med 13 procent från 1.9.2023.  

Dela