• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus on irtisanottu

31.03.2023 - 15.59 Uutinen
Kuvituskuva

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusneuvotteluissa ei päästy sopuun toisen sopimusvuoden palkankorotuksista. Tämän vuoksi sopimus on irtisanottu tänään. Sopimuksen piirissä on yksityisissä päiväkodeissa työskenteleviä OAJ:n jäseniä.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla on neuvoteltu toisen vuoden sopimuskorotuksista tammikuun lopusta lähtien. Korotusneuvottelujen takarajana on ollut 31.3. Koska sopua ei nyt syntynyt, sopimus irtisanottiin. Työrauha on kuitenkin voimassa 30.4. saakka. 

Mikäli sopimukseen ei päästä huhtikuun loppuun mennessä, toukokuun alusta lähtien on voimassa niin kutsuttu jälkivaikutus eli palkanmaksu jatkuu normaalisti, ja työtä tehdään samoilla ehdoilla kuin tähänkin asti. Sopimuksettomassa tilassa ei ole kuitenkaan enää työrauhaa, joten tarpeen vaatiessa on myös mahdollista käyttää erilaisia järjestöllisiä toimia vauhdittamaan neuvotteluita.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus koskee osaa yksityisissä päiväkodeissa työskentelevistä OAJ:n jäsenistä. Heitä ovat yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja päiväkodinjohtajat. OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on noin 790.

Seuraa neuvottelujen etenemistä oaj.fi:ssä. 

Jaa