Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen har sagts upp

31.03.2023 - 15:59 Nyheter
Illustration

Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen har sagts upp idag då enighet inte nåddes om löneförhöjningarna för det andra avtalsåret. Avtalet omfattar OAJ-medlemmar i privata daghem.

Förhandlingarna om det andra avtalsårets löneförhöjningar inom den privata socialservicebranschen inleddes i slutet av januari med deadline 31.3. Eftersom ingen enighet har nåtts sägs avtalet nu upp. Arbetsfred råder till och med 30.4.

Om avtal inte nås före slutet av april inträder ett avtalslöst läge. Då fortsätter arbetet och löneutbetalningen som vanligt, men arbetsfred råder inte längre. Det innebär att organisatoriska åtgärder är möjliga för att påskynda förhandlingarna.

Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen gäller en del OAJ-medlemmar som arbetar i privata daghem som lärare eller speciallärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare. Knappt 800 OAJ-medlemmar omfattas av avtalet.

Följ med förhandlingarna på oaj.fi. 

Dela