• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

23.05.2024 - 11.59 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto osallistui 23.5. työministeri Arto Satosen pyöreän pöydän keskusteluun työn ja kouluttautumisen yhteensovittamisesta kasvatusalan ja sosiaali- ja terveysalan sisällä. OAJ pitää välttämättömänä, että aikuiskoulutustuen tilalle valmistellaan malli, joka mahdollistaa muun muassa opetusalalla kouluttautumisen.

OAJ on vastustanut tiukasti aikuiskoulutustuen lakkauttamista hallitusohjelman julkistamisesta lähtien. OAJ on tehnyt valtavasti vaikuttamistyötä sen eteen, että korvaava tukimuoto tarvitaan.  Kehysriihessä hallitus päätti kohdentaa 10 miljoona euroa vuosittain aikuiskoulutustuen korvaavaan järjestelmään erityisesti erityisopettajien ja sairaanhoitajien koulutustarpeisiin. 

– Opetusala on yksi työvoimapula-aloista. Siksi on kriittistä turvata mahdollisuudet kouluttautua esimerkiksi erityisopettajaksi. Tämä on tärkeää myös oppimisen tuen uudistamisen näkökulmasta. Kymmenen miljoonaa on kuitenkin täysin riittämätön koko opetusalan sekä sotealan yhteenlaskettuihin koulutustarpeisiin nähden, painottaa OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto

Aikuiskoulutustuki lakkaa 31.7.2024. Opetusalalla kouluttautumisen mahdollisuudet korvaavalla tukimuodolla on turvattava, jotta kelpoisia opettajia on jatkossa riittävästi. 

– Väliaika aikuiskoulutustuen lakkauttamisen ja uuden korvaavan mallin välillä on minimoitava. Kymmenen miljoonan euron tarkemmasta kohdentamisesta sekä uudesta korvaavasta mallista on päätettävä pikaisesti. Lisäksi on ryhdyttävä valmistelemaan lainsäädäntöä uudesta mallista, jolla turvataan laajemmin mahdollisuudet kouluttautua opetusalalla ja muilla työvoimapula-aloilla, Murto painottaa.  

OAJ:n näkemyksen mukaan aikuiskoulutustuen korvaava malli pitäisi rahoittaa vuosittaisen 10 miljoonan euron lisäksi edelleen työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksuilla. 

– OAJ arvostaa työministerin kutsua järjestää pyöreän pöydän keskustelu. Pidämme mahdottomana työministerin aiemmin ehdottamaa alakohtaista vakuutuskassamallia. Osallistumme erittäin mielellämme jatkotyöhön toimivien ratkaisujen löytämiseksi, Murto toteaa.  

Ministerin pyöreän pöydän keskusteluun oli kutsuttu palkansaajaliitoista OAJ:n lisäksi Tehy ja Super. 

Jaa