• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Jatkokoulutus tärkeää opetusalalla – OAJ mukana työministerin pyöreän pöydän keskusteluissa

12.04.2024 - 08.43 Uutinen
Kuvituskuva

Työministeri Arto Satonen on kutsunut työmarkkinajärjestöjä hakemaan ratkaisuja siihen, miten muun muassa opetusalalla jatkokouluttautuminen mahdollistetaan jatkossa, kun aikuiskoulutustuki lakkautetaan.

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen on yksi maan hallituksen työelämämuutoksista, joita OAJ on tiukasti vastustanut. Työministeri Arto Satonen kutsuu kasvatus- ja opetus- sekä sosiaalialan työmarkkinajärjestöjä keskustelemaan mahdollisuudesta perustaa uusi vakuutuskassa (stm.fi), jonka avulla olisi mahdollista tukea muun muassa opetusalan henkilöstön osaamisen kehittämistä työuran aikana.  

– OAJ kiittää työministeriä kutsusta ja osallistuu mielellään pyörän pöydän keskusteluun hakemaan ratkaisuja, miten opetusalalla jatkokouluttautuminen mahdollistetaan tulevaisuudessa, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto kiittää.  

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen osuu kipeästi opetusalalle. OAJ on esittänyt korvaavaa mallia aikuiskoulutustuen tilalle. 

– Muun muassa lähes puolet erityisopettajista on jatkokouluttautunut aikuiskoulutustuen avulla, ja erityisopettajista on tälläkin hetkellä kova pula. Tärkeä oppimisen tuen uudistaminen ei onnistu ilman riittävää määrää erityisopettajia. Opetusalalla on työvoimapulaa muutoinkin, ja jatkokouluttautuminen on erittäin tärkeää. Lainarahalla se ei tule onnistumaan, ja erilaisia ratkaisuja on avoimesti ja ripeästi pohdittava, Murto sanoo.  

Hallitusohjelman vaikuttamistyö jatkuu myös muilta osin

Aikuiskoulutustuen korvaavan vakuuskassakeskustelun lisäksi käynnissä on myös ministeri Satosen antama selvitystyö, jota tekevät yhdessä Murto ja Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkönen. Työministeri kutsui Murron ja Rytkösen selvittämään ja löytämään keinon, jolla kaikki syksyllä 2023 kaksikantaisiin neuvotteluihin Suomen työmarkkinamallista osallistuneet palkansaajajärjestöt saataisiin saman pöydän ääreen neuvottelemaan Suomelle yhteisesti hyväksyttyä ja kestävää työmarkkinamallia.   


Uutiseen lisätty 15.4.2024 tieto Katarina Murron ja Millariikka Rytkösen selvitystyöstä. 

Jaa