• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kovaa peliä Oulun yliopistossa

10.04.2024 - 09.38 Uutinen
Kuvituskuva

Mikä on oikea palkka – ja mikä on oikea tapa sen määrittämiseksi? Oulun yliopiston normaalikoulussa palkkaerimielisyydet ovat kärjistyneet ennennäkemättömällä tavalla. OAJ ja Sivista kävivät oikeutta opettajan oikeasta vaativuustasosta. Työtuomioistuimen tuomio oli OAJ:lle myönteinen – työnantaja oli siis toiminut väärin. Vastauksena työnantaja on ryhtymässä toimiin, jotka ovat räikeästi työehtosopimuksen vastaisia.

Tulehtunut tilanne juontaa juurensa Oulun yliopiston ja työnantajaliitto Sivistan erikoiseen tulkintaan työtuomioistuimen marraskuisesta tuomiosta. Siinä oikeus totesi, että Oulun normaalikoulun opettajan tehtäväkohtainen palkka tuli nostaa vaativuustasolta kuusi tasolle seitsemän. Oikeus perusteli päätöstään tasapuolisen kohtelun vaatimuksella, sillä Oulun yliopisto oli aikaisemmin arvioinut muita vastaavan tasoisissa tehtävissä toimivia harjoittelukoulun opettajia tasolle seitsemän.

Maaliskuussa yliopisto maksoi opettajalle takautuvasti OAJ:n vaatiman palkan, mutta käynnisti samalla aggressiiviset vastatoimet. Työnantaja tulkitsi Sivistan ohjeistamana työtuomioistuimen päätöstä niin, että se olisi aikaisemmin tehnyt muiden opettajien kohdalla virheellisiä vaativuustasoarviointeja, ja ilmoitti käyvänsä kiireisellä aikataululla koko satapäisen opetushenkilöstön tehtävät läpi ”korjatakseen virheet”. Toimenpiteet työnantaja aikoo aloittaa havaitsemistaan ”ongelmatapauksista”. Työnantajan toiminta rikkoo harjoittelukoulujen työehtosopimusta, jonka mukaan vain uusi tai muuttunut tehtävä voidaan arvioida. Opettajakunta on kokenut työnantajan toiminnan erittäin epäasialliseksi ja painostavaksi.

Tosiasiassa oikeuden päätöksessä ei todeta, että muiden opettajien vaativuustasoja olisi arvioitu virheellisesti. Virheeksi todetaan ainoastaan se, että yliopisto oli arvioinut kanteen jättäneen opettajan vaativuustason liian matalaksi suhteessa muihin yhtä vaativia töitä tekeviin opettajiin.

Myös työnantaja on vedonnut tasapuoliseen kohteluun, mutta tulkitsee sitä päinvastoin kuin oikeus. Työnantaja ei ole edelleenkään nostanut opettajaa korkeammalle vaativuustasolle, vaan vain korottanut hänen palkkaansa keksimällään ”virheenkorjauslisällä”. Työnantajan tavoitteena on ilmeisesti muiden opettajien vaativuustason laskeminen. Tällä työnantaja pyrkii siihen, ettei sen tarvitse enää maksaa tasapuolisen kohtelun perusteella oikeusjutun voittaneelle opettajalle korkeamman vaativuustason mukaista palkkaa.

OAJ paheksuu Oulun yliopiston työehtosopimuksen vastaisia toimia ja vaatii niiden välitöntä keskeyttämistä. Jos työnantaja toteuttaa suunnitelmansa ja laskee yksipuolisesti OAJ:n jäsenten vaativuustasoja, OAJ riitauttaa menettelyn välittömästi.

Jaa