• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Murto: Akavan tulevassa strategiassa huomioitava keskusjärjestön uusi rooli

21.05.2024 - 15.01 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ toivoo yhteiskunnan suurten haasteiden näkyvän myös Akavan uudessa strategiassa. Strategiauudistuksen yhteydessä liittojen on hyvä pohtia avoimesti, mikä on keskusjärjestön rooli suhteessa liittoihin.

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto nosti Akavan liittokokouksessa pitämässään puheessa esiin yhteiskunnallisia haasteita, jotka ovat teemoja, joissa Akava voisi jatkossa ottaa suurempaa roolia.  

– Tällaisia teemoja ovat mm. väestökehitys, työllisyys, maahanmuutto ja teknologinen kehitys. Nämä kaikki vaikuttavat työelämän tulevaisuuteen ja palkansaajien arkeen. Teemat voisivat myös yhdistää melko hajanaista Akava-yhteisöä. Keskusjärjestöjen rooli on muuttunut, ja nyt on se paikka, jolloin Akavan toiminnan pitäisi muuttua rohkeammin vastaamaan toimintaympäristön muutoksia, Murto sanoo.  

Akavan strategian uudistamisprosessi on parhaillaan käynnissä. Murto esitti, että kaikki jäsenliitot pohtivat avoimesti ja aktiivisesti sitä, mitä jäsenliitot haluavat Akavalta.  

– Keskusjärjestöt ovat yhä enemmän vaikuttajaorganisaatioita, mikä edellyttää toimivia verkostoja, poliittista ymmärrystä, laajaa osaamista sekä taitoa ja tahtoa lobata. Vaikuttamistyöllä täytyy saavuttaa tuloksia, hän painottaa.  

Murron mukaan vaikuttamistyön onnistumisia ja tuloksia on mitattava ja analysoitava. OAJ:n hallitus teki keväällä päätöksen laatia OAJ:n sisäisen selvityksen, jossa arvioidaan Akavan vaikuttavuutta, näkyvyyttä ja tuloksia sekä saatua vastinetta jäsenmaksuille sekä sitä, mitä OAJ toivoo Akavalta jatkossa.  

– Toivon, että moni muukin akavalainen liitto voisi tehdä vastaavan oman kartoituksen, jotta voimme vahvassa yhteistyössä kehittää Akavaa niin, että keskusjärjestö voisi olla entistä vahvempi ja vaikuttavampi, Murto korostaa. 

Maria Löfgren jatkaa Akavan puheenjohtajana 

Liittokokouksessa vahvistettiin Maria Löfgrenin valinta Akavan puheenjohtajaksi seuraavalle nelivuotiskaudelle. Löfgren on toiminut Akavan puheenjohtajana marraskuusta 2022 alkaen. Tuleva puheenjohtajakausi alkaa heti ja kestää toukokuuhun 2028. OAJ onnittelee Löfgreniä jatkokaudesta. 

Jaa