• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajien palkkaeroilla monta selittäjää 

02.02.2024 - 13.12 Uutinen
Kuvituskuva

Ylen 31.1. julkaisema juttu opettajien palkoista sai aikaan vilkkaan keskustelun palkkojen tilastoinnista. Moni opettaja kokee, että palkkatilastoissa käytetty lokakuun palkka liioittelee palkkaa. 

Kysymys palkkatilastoissa käytetyn lokakuun palkan todistusvoimaisuudesta on vuosien varrelta tuttu OAJ:n ekonomistille Mika Väisäselle. 

– OAJ:lta kysytään, eivätkö palkkatilastojen tekijät tiedä, että moni opettaja saa lokakuun palkan yhteydessä esimerkiksi ylituntipalkkioita pidemmältä aikaa. Näin herää epäilys, liioitteleeko tilastoajankohtana käytetty lokakuu opettajien todellista keskipalkkaa.  

– Vaikka opettajille maksetaan lokakuussa takautuvasti ylituntipalkkioita edellisiltä kuukausilta, Tilastokeskus puhdistaa lokakuun palkkatilastosta muut kuin lokakuulle kohdentuvat palkanosat. Tämä tarkoittaa sitä, että lokakuun osalta tarkastellaan vain lokakuussa tehdystä työstä saatavaa palkkaa, Väisänen tarkentaa.  

Lokakuu on valittu yleisesti palkkatilastokuukaudeksi muun muassa siksi, että lokakuussa ei ole arkipyhiä. 

Opetusala ei ole ainoa, jolla maksetaan takautuvia palkanosia jaksoittain. Näin on myös monella muulla sopimusalalla. Takautuvien palkanosien huomioon ottaminen on Väisäsen mukaan palkkatilastoinnin rutiinia.   

Palkat vaihtelevat ylituntien ja uran pituuden mukaan 

Opetusvelvollisuustyöajassa olevien opettajien palkka vaihtelee Väisäsen mukaan huomattavasti jo ylituntien ja palveluvuosilisien vuoksi.  

– OAJ on ollut useasti yhteydessä Tilastokeskukseen. Olemme pyrkinyt varmistamaan sen, että tilastoviranomaisen käyttämät menetelmät ottavat huomioon opetusalan erityispiirteet. Nouseehan kysymys lokakuun palkan uskottavuudesta toistuvasti esille. Toki täytyy muistaa sekin, että kun osa jää Tilastokeskuksen laskeman keskipalkan alle, on vastaavasti joukko opettajia, joiden palkka kohoaa keskipalkan yläpuolelle, Väisänen kuvaa.  

Jäsenten palaute on arvokasta, ja on hienoa, että palkkatilastot kiinnostavat jäsenkuntaa. Seuraamme opettajan palkanmuodostusta ja palkkatilastointia vastakin tarkoin, Väisänen lupaa.   

Jaa