• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Oppimisen tuki uudistuu perusopetuksessa

18.06.2024 - 12.19 Uutinen
Kuvituskuva

Petteri Orpon hallitus uudistaa hallitusohjelman mukaisesti perusopetuslakia. Hallituksen tavoitteena on täsmentää oppilaan saaman tuen muotoja sekä turvata riittävä tuki. Laki on nyt lausuntokierroksella. OAJ katsoo, että suunta on oikea, mutta hallituksen esitys kaipaa vielä täsmentämistä ja selkeyttä.

OAJ on esittänyt oppimisen tuen perusteellista uudistamista jo pitkään, sillä nykyisin tuki jää liian usein paperille.

– Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kokonaisuudistus on tarpeellinen. Oppimisen tuella voidaan tasata eroja lasten ja nuorten oppimisvalmiuksissa. On tärkeää, että tukea vahvistetaan nykyisestä ja varmistetaan sen toteutuminen asuinpaikasta riippumatta, OAJ:n erityisasiantuntija Sari Jokinen korostaa.

OAJ kannattaa hallituksen esityksen luonnoksen lähtökohtaa, jossa siirrytään tuen portaista konkreettisiin ja oppilaskohtaisiin tukitoimiin. Hallituksen lakiesityksessä on kuitenkin vielä puutteita, joita on syytä jatkovalmistelun aikana korjata.

– Lakiesitys ei esimerkiksi tunnista esiopetuksen merkitystä. Esiopetus on keskeinen nivelvaihe varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välissä. Myös lain täsmällisyydessä on parantamisen varaa, jotta lapsen oikeudet todella toteutuvat, Jokinen toteaa.

Luonnoksessa esitetään, että yhden opettajan opettamassa ryhmässä voi olla enintään viisi oppilasta, jotka saavat erityisopettajan erityisopetusta oppilaskohtaisena tukitoimena.

– Enimmäismäärästä säätäminen on tärkeä lähtökohta. Samaan aikaan on varmistettava kuntien resurssit opetusryhmien pienentämiseen ja resurssiopettajien palkkaamiseen, jotta hyvä tarkoitus ei vesity opetuksen arjessa, Jokinen korostaa.

Erityisopettajien koulutusmäärien lisääminen ja opettajien täydennyskouluttautuminen on oleellinen osa uudistusta.

– Mikään tavoite ei voi toteutua ilman kelpoisia opetusalan ammattilaisia. Nyt kun aikuiskoulutustuki lakkaa, tarvitaan korvaavia tapoja erityisopettajaopintojen suorittamiseen täydennyskoulutuksena, Jokinen korostaa.

Hallituksen esityksen tavoitteena on myös vähentää opetushenkilöstön hallinnollista taakkaa.

– On hyvä, että erilaisia tuen asiakirjoja vähennetään ja kevennetään, jotta opetushenkilöstön aika ei kulu paperien pyörittelyyn. On kuitenkin selvitettävä uusien hallinnollisten päätösten vaikutus rehtorien ja päiväkodin johtajien työmäärään ja varmistettava työajan riittävyys myös heidän osaltaan, Jokinen korostaa.

Lain on tarkoitus tulla voimaan elokuussa 2025. Lausunnoilla ollut laki jatkaa syksyllä eduskunnan käsittelyyn. OAJ jatkaa vaikuttamista, jotta opetusalan ammattilaisten ääni kuuluu mahdollisimman kirkkaasti lain sisällössä.


Lue OAJ:n lausunto