• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työtuomioistuin laittoi lopun työvuorokikkailulle 

22.05.2024 - 14.48 Uutinen
Kuvituskuva

Työtuomioistuin totesi tuomiossaan Lempäälän kunnan työvuoroluettelokäytänteiden olleen virka- ja työehtosopimuksen vastaisia. Työtuomioistuimen tuomion myötä Lempäälän kunta joutui muuttamaan toimintaansa sekä maksamaan sakkoja virka- ja työehtosopimuksen tahallisesta rikkomisesta. 

Lempäälän kunnassa oli käytäntö, jossa työvuorolista oli viitteellinen, ja se vahvistettiin vain viikoksi kerrallaan. Tämän lisäksi työntekijöiden piti itse tarkkailla listaa mahdollisten viime hetken muutosten vuoksi. OAJ ja Juko ovat pitäneet käytäntöä sopimuksen vastaisena ja neuvotelleet asiasta ensin paikallisesti ja sen jälkeen keskustasolla tuloksetta. Kun yhteisymmärrystä ei löytynyt, haastettiin Lempäälän kunta ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT työtuomioistuimeen. Se vahvisti OAJ:n ja Jukon kannan oikeaksi ja velvoitti Lempäälän kuntaa lopettamaan kikkailun.  

Työtuomioistuin vahvisti Lempäälän kuntaa koskevassa tuomiossaan OAJ:n ja Jukon tulkinnan, jonka mukaan työvuoroluettelo tulee aina tehdä koko tasoittumisjakson ajalle. Varhaiskasvatuksessa työaika voidaan järjestää siten, että viikoittainen työaika vaihtelee, kunhan se tasoittuu kolmen viikon aikana niin, että viikkotasolla työaika on 38 tuntia ja 15 minuuttia. Tätä jaksoa kolmen viikon jaksoa kutsutaan tasoittumisjaksoksi. 

– Tämä on merkittävä päätös, sanoo OAJ:n varhaiskasvatuksen virka- ja työehtosopimuksista vastaava vastuuneuvottelija Kirsi Sutton. Oli aivan kestämätön tilanne, että työntekijä tietää työvuoronsa vain viikoksi eteenpäin. Vahvistettuun työvuoroluetteloon täytyy voida luottaa, Sutton jatkaa.  

Lempäälän kunta perusteli käytäntöä huoltajien tekemillä viime hetken muutoksilla lasten päiväkotipäivien pituuksiin. Lempäälän kunta perusteli työvuoroluettelon vahvistamista vain viikoksi sillä, että työvuorojen suunnittelu tätä pidemmäksi ajaksi on erittäin vaikeaa. 

 – Varhaiskasvatuksen opettajan työ ei kuitenkaan ole niin epäsäännöllistä, että työvuoroluettelojen suunnittelu koko tasoittumisajanjaksoksi olisi erittäin vaikeaa. Päiväkodissa on aina päivittäin vaihtelua lasten läsnäolojen määrissä. Tämä ei oikeuta poikkeamaan työvuoroluettelon laatimista koskevista määräyksistä, jotka on laadittu työntekijän etua silmällä pitäen, painottaa OAJ:n juristi Kristiina Tuhkiainen. 

– Varhaiskasvatuksen opettajan työhön sisältyy myös muuta työtä kuin varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen antamista lapsille. Varhaiskasvatuksen opettajan työhön sisältyy myös mm. varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen liittyvä suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyö, lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta sekä yhteistyö huoltajien kanssa sekä tiimien sisäiset palaverit. Myös nämä työt tulee mahduttaa työaikaan, Tuhkiainen painottaa.  

Sakkoja Lempäälän kunnalle ja KT:lle

Työtuomioistuin katsoi Lempäälän kunnan tietoisesti rikkoneen virka- ja työehtosopimusta. Tästä syystä kunta tuomittiin 3 000 euron sakkoihin. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n olisi tullut puuttua Lempäälän kunnan sopimuksen vastaiseen toimintaan heti siitä tiedon saatuaan. Koska se ei näin toiminut, velvoitettiin myös  KT maksamaan sakkoa 4 000 euroa valvontavelvollisuuden rikkomisesta. Oikeudenkäyntikulu,t yhteensä 11 000 euroa, tulivat Lempäälän kunnan ja KT:n maksettavaksi. 

Ongelmia työvuoroluettelon laadinnassa?

Mikäli työpaikallasi käytetään tasoittumisjaksoa eikä työvuoroluetteloa laadita koko tasoittumisjakson ajalle, kannattaa olla yhteydessä omaan luottamusmieheen. Hän selvittää asiaa työnantajan kanssa. Työtuomioistuimen tuomiot ovat työnantajia sitovia, ja työnantajat ovat velvollisia niitä noudattamaan. 

Kun työvuoroluettelo on vahvistettu koko tasoittumisjaksoksi, voidaan sitä sen jälkeen muuttaa enää vain perustellusta syystä tai työntekijän suostumuksella. Jokainen tapaus pitää harkita aina erikseen. Jos työntekijä on saapunut jo työvuoroon, ei sitä voi muuttaa enää ilman työntekijän suostumusta, muistuttaa Kirsi Sutton. 

Jaa