• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n työhyvinvointirahasto

Kuvituskuva

OAJ:n työhyvinvointirahaston tavoitteena on parantaa jäsenten ja työyhteisöjen työhyvinvointia sekä edistää työturvallisuutta ja työsuojelua. Rahasto myöntää varoja kehittämishankkeisiin ja työelämän laatua edistävään toimintaan.

Ketkä voivat hakea tukea?

Tukea voivat hakea OAJ:n yhdistykset tai jäsenten muodostamat yhteisöt. Myös yksittäisille jäsenille voidaan myöntää stipendejä kehittämistyöhön ja tutkimukseen.

Ensimmäinen haku on keväällä 2021. Ensimmäiset tukipäätökset tehdään tällä tietoa elokuussa 2021. Tarkka hakuaika ja hakuohjeet päivitetään tälle sivulle myöhemmin.

Tarkoituksena on edistää hankkeita, joilla on vaikutusta jäseniin ja heidän työyhteisöihinsä.

Rahaston tausta, säännöt ja päätöksenteko

Työhyvinvointirahaston peruspääoma on peräisin OAJ:n pitkäaikaisesta Kojamo-omistuksesta ja yhtiön listautumisen yhteydessä syntyneestä myyntivoitosta, jonka järjestö halusi ohjata edistämään jäsenistön työhyvinvointia. OAJ:n valtuusto päätti työhyvinvointirahaston perustamisesta elokuussa 2020.

Työhyvinvointirahasto voi käyttää tarkoitukseensa vain tuottovaroja. Rahasto on osa OAJ:n varallisuutta, jota järjestö on kerryttänyt työtaistelutilanteiden varalle ja neuvottelutoiminnan tueksi.
Varoja käytetään OAJ:n hallituksen päättämän suunnitelman mukaisesti. Yksittäisten avustusten jakamisesta päättää OAJ:n puheenjohtajisto.

Rahaston toimintaa ja hakua valmistelevat työhyvinvointirahaston ohjausryhmä ja OAJ:n toimiston työhyvinvointitiimi. Ohjausryhmään kuuluu kaksi OAJ:n työhyvinvointityöryhmän edustajaa.
Työhyvinvointirahaston asiamiehenä toimii OAJ:n kehitysjohtaja Jari Cavernelis.
Tutustu rahaston rahaston sääntöihin.

Tukipäätöksistä kerrotaan

Tuen saajista tullaan kertomaan näillä sivuilla. Lisäksi joitakin hankkeita esitellään OAJ:n kanavilla.

OAJ on strategiassaan sitoutunut edistämään jäsentensä työhyvinvointia.