• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n työhyvinvointirahasto

OAJ:n työhyvinvointirahaston tavoitteena on parantaa jäsenten ja työyhteisöjen työhyvinvointia sekä edistää työturvallisuutta ja työsuojelua. Rahasto myöntää varoja kehittämishankkeisiin ja työelämän laatua edistävään toimintaan.

OAJ:n työhyvinvointirahasto ei järjestä avustusten hakukierrosta 2024 

OAJ:n työhyvinvointirahasto ei järjestä avustusten hakukierrosta 2024, vaan se keskittyy esittelemään jo käynnistettyjä hankkeita ja niiden tuloksia. 

OAJ:n rahasto on kolmen vuoden aikana jakanut avustuksia kaikkiaan 3,3 miljoonaa euroa yhteensä 123 työhyvinvointihankkeeseen. Varat ovat peräisin OAJ:n sijoitustoiminnan tuotoista, jotka ovat tuntuvasti pienentyneet. Näin rahasto keskittyy nyt tekemään tunnetuksi hyviä ideoita ja käytänteitä, joita voidaan soveltaa laajasti alan työyhteisöissä.  

OAJ on strategiassaan sitoutunut edistämään jäsentensä työhyvinvointia.

OAJ:n rahasto jakoi vuonna 2023 avustuksia jo kolmantena vuonna peräkkäin

Vuoden 2023 hakukierroksella sovellettiin seuraavia ehtoja:

Työyhteisöjen hakemissa hankkeissa työnantajan osuuden oli oltava vähintään 20 prosenttia kokonaiskustannuksista. Työnantajan osuuden oli mahdollista olla esimerkiksi työaikaa, rahaa, tiloja tai välineitä, mutta kustannusten piti olla todellisia. OAJ:n yhdistyksellä ei hakijana ollut omarahoitusvelvollisuutta.

Tukipäätöksissä painotettiin, että työhyvinvointi syntyy työssä ja työstä. Avustettavat hankkeet tuli toteuttaa pääsääntöisesti työajalla. Hankkeita oli kuitenkin mahdollista toteuttaa myös työajan ulkopuolella.

Hankerahoitusta oli yhä mahdollista saada ryhmille annettavaan työnohjaukseen. Tällöin työnantajan osuuden piti olla vähintään 50 prosenttia kokonaiskuluista.

Hakuaika oli 16.1.-10.3.2023

Ketkä voivat hakea tukea ja mihin tarkoitukseen?

OAJ:n työhyvinvointirahaston tukea voivat hakea OAJ:n yhdistykset ja jäsenten muodostamat yhteisöt työhyvinvoinnin edistämiseen. Myös yksittäiset jäsenet voivat hakea stipendejä aihetta käsitteleviin opinnäytetöihin ja väitöskirjatyöhön.

Rahaston tarkoituksena on edistää hankkeita, joilla on laajaa vaikutusta jäseniin ja heidän työyhteisöihinsä. 

Haku tapahtuu sähköisessä hakujärjestelmässä, josta löytyvät kaikki hakijan tarvitsemat tiedot. Kaikki yhteydenpito tapahtuu hakujärjestelmässä, jossa on viesteille oma osio. Viestien lähettäminen edellyttää kirjautumista. Poikkeustapauksissa yhteydenotto: tyohyvinvointirahasto@oaj.fi.


Kuka avustuksista päättää ja milloin ne maksetaan?

Avustuksista päättää OAJ:n puheenjohtajisto ja suuremmista tukisummista järjestön hallitus. Tuen saajista 2023 päätetään kesäkuussa ja avustukset maksetaan syyskuun aikana. Tukea myönnetään uusiin, vuonna 2023 alkaviin hankkeisiin.

Mitä varoja OAJ:n rahasto jakaa ja miksi?

Työhyvinvointirahasto voi jakaa avustuksina vain tuottovarojaan. Se ei saa käyttää avustuksiin peruspääomaansa. Rahasto on osa neuvottelutoiminnan tueksi kerättyä ammattijärjestön lakkovarantoa, jonka tuottoa OAJ haluaa harkitusti ja valtuuston päätöksellä ohjata työhyvinvoinnin kohentamiseen. Jäsenten työhyvinvoinnin edistäminen on osa OAJ:n strategiaa. 

Mitä hankkeilta ja hakemuksilta edellytetään? 

OAJ:n hallitus vahvisti marraskuussa 2022 painotetut hakukriteerit. Niitä ovat yhteistoiminnan ja yhteistyön lisääntyminen, johtamisen ja esihenkilötyön kehittyminen, työelämän laadun parantaminen, työyhteisön kehittyminen sekä työturvallisuuden, työympäristön ja osaamisen kehittyminen.

Lue tarkemmat edellytykset vuosisuunnitelmasta 2023. Tutustu hankekuvauksiin, ne löytyvät vuosikertomuksista.

Hakemuksen on täytettävä vähintään yksi yleisistä hakukriteereistä ja vähintään yksi painotetuista hakukriteereistä.

Etusijalla ovat toteutukset, joissa työhyvinvointia kehitetään laadullisesti ja mitattavasti niin, että se hyödyttää työntekijää ja työyhteisöä mahdollisimman laajasti. Kun hakijana on työyhteisö, työnantajaosuuden tulee olla vähintään 20 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Kaikkiin hakemuksiin tulee liittää joko hanke- tai koulutussuunnitelma tai molemmat. Voit lisätä samasta kohdasta useampia liitteitä. Liitteiden tulee olla jpeg-, jpg-, pdf- tai png-muodossa. Tiedostot saavat olla korkeintaan 4 megatavun kokoisia. Jos yksittäinen tiedosto on liian suuri, yritä jakaa se useammaksi eri tiedostoksi.

 

Rahaston säännöissä on määritelty yleiset hakukriteerit, joista vähintään yhden tulee täyttyä. Yleiset hakukriteerit ovat:

  1. Työhyvinvoinnin kehittäminen
  2. Työturvallisuuden kehittäminen
  3. Työsuojelun kehittäminen
  4. Työnantajien ja työntekijöiden työelämän laatua edistävä toiminta

Painotetut hakukriteerit vuoden 2023 hakua varten. Vähintään yhden näistä pitää täyttyä.

  1. yhteistoiminnan ja yhteistyön lisääntyminen
  2. johtamisen ja esihenkilötyön kehittyminen
  3. työelämän laadun parantaminen
  4. työyhteisön kehittyminen
  5. työturvallisuuden, työympäristön ja osaamisen kehittyminen  
 

Aiemmat tuen saajat ja hanke-esittelyt

Täältä löydät työhyvinvointirahaston tukea aiemmin saaneiden hakijoiden listaukset ja hanke-esittelyjä.

Tutustu!

Aiemmat hakulomakkeet

Täältä löydät aiempien hakukierrosten hakulomakkeet.

Tutustu!
 

Rahaston tausta, säännöt ja päätöksenteko

Työhyvinvointirahaston peruspääoma on peräisin OAJ:n pitkäaikaisesta Kojamo-omistuksesta ja yhtiön listautumisen yhteydessä syntyneestä myyntivoitosta, jonka järjestö halusi ohjata edistämään jäsenistön työhyvinvointia. OAJ:n valtuusto päätti työhyvinvointirahaston perustamisesta elokuussa 2020.

Työhyvinvointirahasto voi käyttää tarkoitukseensa vain tuottovaroja. Rahasto on osa OAJ:n varallisuutta. Varoja käytetään OAJ:n hallituksen päättämän suunnitelman mukaisesti. Yksittäisten avustusten jakamisesta päättävät OAJ:n puheenjohtajisto ja hallitus.

Rahaston toimintaa ja hakua valmistelevat työhyvinvointirahaston ohjausryhmä ja OAJ:n toimiston työhyvinvointitiimi. Ohjausryhmään kuuluu kaksi OAJ:n työhyvinvointityöryhmän edustajaa. Työhyvinvointirahaston asiamiehenä toimii OAJ:n kehitysjohtaja Jari Cavernelis.

Tutustu rahaston sääntöihin. Rahastoa koskevat kysymykset tyohyvinvointirahasto@oaj.fi

OAJ on strategiassaan sitoutunut edistämään jäsentensä työhyvinvointia.

 

Jäsenedut

OAJ:n jäsenenä saat edunvalvonnan lisäksi lukuisia muita etuja – niin työhön kuin vapaa-aikaankin!

Tutustu jäsenetuihin

Työhyvinvointi

Edistämme jäsentemme työhyvinvointia ja tarjoamme työkaluja työssäjaksamiseen. Lue lisää!

Tutustu työhyvinvoinnin teemoihin