• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Työhyvinvointirahasto

OAJ:n työhyvinvointirahaston tavoitteena on parantaa jäsenten ja työyhteisöjen työhyvinvointia sekä edistää työturvallisuutta ja työsuojelua. Rahasto myöntää varoja kehittämishankkeisiin ja työelämän laatua edistävään toimintaan.

Työhyvinvointirahaston 2022 avustuksista päätökset kesäkuussa

OAJ:n työhyvinvointirahaston hakemukset 2022 on arvioitu kevään aikana. Esitykset tuen saajista valmistellaan toukokuussa ja päätökset tukikohteista tehdään kesäkuussa.

Tänä vuonna tukea haettiin 210 työhyvinvointihankkeeseen. Haettu tukisumma oli yhteensä yli 6 miljoonaa euroa.

Tukikohteista kerrotaan OAJ:n hallituksen kesäkuun kokouksen jälkeen, kun avustusten saajat ovat saaneet tiedot päätöksistä.

Alle 50 000 euron avustuksista päättää OAJ:n puheenjohtajisto ja tätä suuremmista OAJ:n hallitus.

 

 

Ketkä voivat hakea tukea ja mihin tarkoitukseen?

OAJ:n työhyvinvointirahaston tukea voivat hakea OAJ:n yhdistykset ja jäsenten muodostamat yhteisöt työhyvinvoinnin edistämiseen. Myös yksittäiset jäsenet voivat hakea stipendejä aihetta käsitteleviin opinnäytetöihin ja väitöskirjatyöhön.

Hakuaika on 17.1.–11.3.2022. Haku tapahtuu sähköisessä hakujärjestelmässä, josta löytyvät kaikki hakijan tarvitsemat tiedot.

Tarkoituksena on edistää hankkeita, joilla on laajaa vaikutusta jäseniin ja heidän työyhteisöihinsä. 

Kuka avustuksista päättää ja milloin ne maksetaan?
Avustuksista päättää OAJ:n puheenjohtajisto ja suuremmista tukisummista järjestön hallitus. Tuen saajista 2022 päätetään kesäkuussa ja avustukset maksetaan syyskuun aikana. Tukea myönnetään uusiin, vuonna 2022 alkaviin hankkeisiin.

Mitä varoja OAJ:n rahasto jakaa ja miksi?
Työhyvinvointirahasto voi jakaa avustuksina vain tuottovarojaan. Se ei saa käyttää avustuksiin peruspääomaansa. Rahasto on osa neuvottelutoiminnan tueksi kerättyä ammattijärjestön lakkovarantoa, jonka tuottoa OAJ haluaa harkitusti ja valtuuston päätöksellä ohjata työhyvinvoinnin kohentamiseen. Jäsenten työhyvinvoinnin edistäminen on osa OAJ:n strategiaa. 

Mitä hankkeilta ja hakemuksilta edellytetään? 
OAJ:n hallitus vahvisti marraskuussa 2021 painotetut hakukriteerit. Niitä ovat yhteistoiminnan ja yhteistyön lisääntyminen, johtamisen ja esimiestyön kehittyminen, työelämän laadun parantaminen, työyhteisön kehittyminen, työturvallisuuden, työympäristön ja osaamisen kehittyminen sekä työhyvinvointia parantavien laitteiden tai järjestelmien kehittäminen.

Hakemuksen on täytettävä vähintään yksi yleisistä hakukriteereistä ja vähintään yksi painotetuista hakukriteereistä.

Rahoitusta myönnetään uusiin, vuonna 2022 alkaviin hankkeisiin.

Etusijalla ovat toteutukset, joissa työhyvinvointia kehitetään laadullisesti ja mitattavasti niin, että se hyödyttää työntekijää ja työyhteisöä mahdollisimman laajasti. Yhteistyö työnantajan kanssa voi korottaa avustuksen määrää.

Kaikkiin hakemuksiin tulee liittää joko hanke- tai koulutussuunnitelma tai molemmat. Voit lisätä samasta kohdasta useampia liitteitä. Liitteiden tulee olla jpeg-, jpg-, pdf- tai png-muodossa. Tiedostot saavat olla korkeintaan 4 megatavun kokoisia. Jos yksittäinen tiedosto on liian suuri, yritä jakaa se useammaksi eri tiedostoksi.

Rahaston säännöissä on määritelty yleiset hakukriteerit, joista vähintään yhden tulee täyttyä. Yleiset hakukriteerit ovat:

 1. Työhyvinvoinnin kehittäminen
 2. Työturvallisuuden kehittäminen
 3. Työsuojelun kehittäminen
 4. Työnantajien ja työntekijöiden työelämän laatua edistävä toiminta

OAJ:n hallitus vahvisti joulukuussa 2020 painotetut hakukriteerit vuoden 2021 hakuun. Myös vähintään yhden painotetuista kriteereistä pitää täyttyä. Niitä ovat:

 1. yhteistoiminnan ja yhteistyön lisääntyminen
 2. johtamisen ja esimiestyön kehittyminen
 3. työelämän laadun parantaminen
 4. työyhteisön kehittyminen
 5. työturvallisuuden, työympäristön ja osaamisen kehittyminen
 6. työhyvinvointia parantavien laitteiden tai järjestelmien kehittäminen.  

Rahaston tausta, säännöt ja päätöksenteko

Työhyvinvointirahaston peruspääoma on peräisin OAJ:n pitkäaikaisesta Kojamo-omistuksesta ja yhtiön listautumisen yhteydessä syntyneestä myyntivoitosta, jonka järjestö halusi ohjata edistämään jäsenistön työhyvinvointia. OAJ:n valtuusto päätti työhyvinvointirahaston perustamisesta elokuussa 2020.

Työhyvinvointirahasto voi käyttää tarkoitukseensa vain tuottovaroja. Rahasto on osa OAJ:n varallisuutta. Varoja käytetään OAJ:n hallituksen päättämän suunnitelman mukaisesti. Yksittäisten avustusten jakamisesta päättävät OAJ:n puheenjohtajisto ja hallitus.

Rahaston toimintaa ja hakua valmistelevat työhyvinvointirahaston ohjausryhmä ja OAJ:n toimiston työhyvinvointitiimi. Ohjausryhmään kuuluu kaksi OAJ:n työhyvinvointityöryhmän edustajaa. Työhyvinvointirahaston asiamiehenä toimii OAJ:n kehitysjohtaja Jari Cavernelis.

Tutustu rahaston sääntöihin. Rahastoa koskevat kysymykset tyohyvinvointirahasto@oaj.fi

OAJ on strategiassaan sitoutunut edistämään jäsentensä työhyvinvointia.

 

Yli 50 000 euron avustukset myönsi OAJ:n hallitus, sitä pienemmät OAJ:n puheenjohtajisto. Osalle myönnettiin haettua pienempi määräraha tarkoituksena turvata hankkeen ydintavoitteen toteuttaminen mutta ei kattaa kaikkia hankkeeseen mahdollisesti liittyviä toissijaisia kuluja kuten tarjoiluja. 

Hankkeet, avustukset ja hakijat avustuksen suuruuden mukaisessa järjestyksessä (suurin avustus ensin): 

1. Resurssit riittämään ammattikorkeakoulussa -työhyvinvointihanke, 110 000 euroa  
Hakija: OAJ:n Diakonia-ammattikorkeakoulun opettajien paikallisyhdistys. 

2. Sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointi Suomessa -tutkimus- ja kehittämishanke, 99 160 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Itä-Suomen Yliopisto, Kuopio, yhteistyössä Turun yliopisto ja Ammatilliset opettajat AO.

3. Kohti hyvinvoivaa tiimiorganisaatiota, 87 349 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Varalan urheiluopisto, Tampere. 

4. Kohti astetta parempaa työhyvinvointia Gradiassa, 72 000 euroa 
Hakija: OAJ:n Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian paikallisyhdistys. 

5. Hyvinvoiva opettaja – Hyvinvoiva oppilas, 60 000 euroa 
Hakija: OAJ:n Lempäälän paikallisyhdistys. 

6. Rakennetaan työyhteisö vahvemmaksi, 58 478 euroa 
Hakija: OAJ:n Jyväskylän paikallisyhdistys. 

7. Toppuuta tahtia 52 000 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Waltterin koulu, Varkaus. 

8. Yhtenäisyys on yhteisön ydin: rakennuspalikoita Aurinkokiven uuden työyhteisön yhteenluoviutumista varten, 37 150 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Aurinkokiven koulu, Vantaa. 

9. Oivaltava esihenkilö -työhyvinvointivalmennus Kangasalan kaupungin varhaiskasvatuksen esihenkilöille ja rehtoreille, 29 686 euroa 
Hakija: OAJ:n Kangasalan paikallisyhdistys. 

10. TAMKin sote-alan YAMK-opettajille yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia, 29 000 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, TAMK, Tampere. 

11. Voimavaroja johtamiseen – Voimavarakeskeistä työnohjausta kasvatus- ja opetusalan esihenkilöille, 25 846 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, yhteistyökumppanina Lounais-Suomen rehtorit sekä Varsinais-Suomen alueyhdistyksen VOL-jaosto. 

12. Yhdessä olemme enemmän – Maiju Lassilan koulu, 25 000 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Maiju Lassilan koulu, Tohmajärvi. 

13. Juhannuskylän koulu 2.0/Työhyvinvointia työnohjauksella ja yhteisöllisyydellä, 25 000 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Juhannuskylän koulu, Tampere. 

14. Oivaltava opettaja -työhyvinvointikoulutus Kangasalan kaupungin Huutijärven ja Ruutanan kouluilla, 22 694 euroa 
Hakija: OAJ:n Kangasalan paikallisyhdistys. 

15. Perehdytys–Boostaa parempi perusta, 22 500 euroa 
Hakija: Ammatilliset opettajat AO ry. 

16. Hyvinvoiva työyhteisö osana ahdistuneen nuoren tukea, 19 000 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Ilmaristen koulu, Lieto. 

17. Aivovalmennus työkuormittavuuden hallinta, työhyvinvointi ja sen parantaminen, 17 470 euroa 
Hakija: OAJ:n Savon koulutuskuntayhtymän opettajien paikallisyhdistys. 

18. Opettajuuden vahvistaminen varhaiskasvatuksessa työnohjauksen keinoin, 15 800 euroa 
Hakija: OAJ:n Ilmajoen paikallisyhdistys.  

19. Vertaismentoroinnista työhyvinvointia, 15 300 euroa 
Hakija: OAJ JAMK. 

20. Älykästä itsensä ja organisaation johtamista, 15 000 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Kalevan lukio, Tampere. 

21. Tukea luottamusmiehille ja opettajataustaisille työsuojeluvaltuutetuille! 15 000 euroa 
Hakija: OAJ:n Uudenmaan alueyhdistys. 

22. Ratkaisun portaat – Työnohjauksellinen ratkaisukeskeinen koulutus, 15 000 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Kalevan koulu, Kerava. 

23. Työnohjauksella hyvinvointia oman äidinkielen opettajille, 13 000 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Oman äidinkielen opettajat.  

24. Pirstaleisesta eheäksi – voimavarat käyttöön, 12 000 euroa 
Hakija: Karstulan OAY:n paikallisyhdistys.

25. Kehittävä työyhteisö – ilmapiirin ylläpitäminen ja kehittäminen keskiössä, 11 334 euroa 
Hakija: OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistys. 

26. Työnohjaus Ihalan koulussa 2021–2022, 11 000 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Ihalan koulu, Raisio. 

27. Työhyvinvointia työyhteisöiden vahvuuksien kautta, 10 000 euroa 
Hakija: OAJ:n Mikkelin paikallisyhdistys.  

28. Muutoksen tuskasta työhyvinvointiin. Yhteisöllisyyden kehittäminen Nurmijärven musiikkiopistossa, 10 000 euroa 
Hakija: Nurmijärven musiikkiopiston opettajayhdistys. 

29. Mylly-Antin koulun työhyvinvointihanke, 10 000 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Mylly-Antin koulu, Turku. 

30. Työyhteisövalmennusta Riihimäen lukioon, 9 630 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Riihimäen lukio, Riihimäki.  

31. Jaksava esimies – hyvinvoiva työyhteisö, 7 500 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Kirkonkylän päiväkodit, Loppi. 

32. Hyvää vointia opehuoneeseen – hyvinvoivana kohti uusia haasteita! 5 300 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Kirkonkylän koulu, Rusko.  

33. Työturvallisuuden kehittäminen Luksian ammattiopistossa, 5 000 euroa 
Hakija: OAJ:n Luksian paikallisyhdistys. 

34. Lemin kunnan henkilöstöjohtamisen askelmerkit kohti hyvinvoivaa työyhteisöä, 1 500 euroa 
Hakija: Jäsen, YAMK-opinnäytetyö. 

35. Poikkeusolojen vaikutus ammatillisten opettajien työhyvinvointiin, 1 500 euroa 
Hakija: Jäsen, YAMK-opinnäytetyö. 

31.8. Listaa korjattu ja täydennetty.

Tästä pääset jättämään hakemuksen

Jos haluat tutustua hakujärjestelmän kysymyksiin ja luonnostella vastauksia etukäteen, voit esikatsella lomakkeita pdf-malleista. Näillä lomakkeilla ei siis voi hakea tukea, vaan niiden avulla voi valmistella vastaukset ja etsiä tarvittavat tiedot ennen hakemuksen jättämistä hakujärjestelmään.

Hakulomake jäsenelle

Hakulomake jäsenten muodostamalle yhteisölle

Hakemuslomake yhdistykselle tai esimerkiksi koulun kautta toimivalle jäsenten muodostamalle yhteisöllelle