• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Työhyvinvointirahasto

OAJ:n työhyvinvointirahaston tavoitteena on parantaa jäsenten ja työyhteisöjen työhyvinvointia sekä edistää työturvallisuutta ja työsuojelua. Rahasto myöntää varoja kehittämishankkeisiin ja työelämän laatua edistävään toimintaan.

Vuoden 2021 haku 1.3.–30.4.

OAJ:n yhdistykset ja jäsenet voivat nyt ensi kertaa hakea OAJ:n rahaston tukea hankkeille ja koulutuksille, joilla kohennetaan työhyvinvointia ja edistetään työelämän laatua. Hakuaika on 1.3.-30.4. Rahoitusta myönnetään uusiin, tänä vuonna alkaviin hankkeisiin.

Etusijalla ovat toteutukset, joissa työhyvinvointia kehitetään laadullisesti ja mitattavasti niin, että se hyödyttää työntekijää ja työyhteisöä mahdollisimman laajasti.

Kaikkiin hakemuksiin tulee liittää joko hanke- tai koulutussuunnitelma tai molemmat. Voit lisätä samasta kohdasta useampia liitteitä. Liitteiden tulee olla jpeg-, jpg-, pdf- tai png-muodossa. Tiedostot saavat olla korkeintaan 4 megatavun kokoisia. Jos yksittäinen tiedosto
on liian suuri, yritä jakaa se useammaksi eri tiedostoksi.

Näin haet tukea OAJ:n työhyvinvointirahastosta, katso diat

Päätökset tuen saajista tehdään elokuussa, avustukset maksetaan viimeistään 30.9.

Tästä pääset jättämään hakemuksen

Jos haluat tutustua hakujärjestelmän kysymyksiin ja luonnostella vastauksia etukäteen, voit esikatsella lomakkeita pdf-malleista. Näillä lomakkeilla ei siis voi hakea tukea, vaan niiden avulla voi valmistella vastaukset ja etsiä tarvittavat tiedot ennen hakemuksen jättämistä hakujärjestelmään.

Hakulomake jäsenelle

Hakulomake jäsenten muodostamalle yhteisölle

Hakulomake yhdistykselle

Ketkä voivat hakea tukea ja mihin tarkoitukseen?

Tukea voivat hakea OAJ:n yhdistykset ja jäsenten muodostamat yhteisöt työhyvinvoinnin edistämiseen. Myös yksittäiset jäsenet voivat hakea stipendejä aihetta käsitteleviin opinnäytetöihin ja väitöskirjatyöhön.

Ensimmäinen hakuaika on 1.3.–30.4.2021. Haku tapahtuu sähköisessä hakujärjestelmässä, josta löytyvät kaikki hakijan tarvitsemat tiedot.

Tarkoituksena on edistää hankkeita, joilla on laajaa vaikutusta jäseniin ja heidän työyhteisöihinsä. 

Kuka avustuksista päättää ja milloin ne maksetaan?
Avustuksista päättää OAJ:n puheenjohtajisto ja suuremmista tukisummista järjestön hallitus. Tuen saajista päätetään elokuussa ja avustukset maksetaan viimeistään syyskuussa 2021. Varoja voi käyttää vielä vuoden 2022 aikana. Tukea myönnetään uusiin, tänä vuonna alkaviin hankkeisiin.

Mitä varoja OAJ:n rahasto jakaa ja miksi?
 Työhyvinvointirahasto voi jakaa avustuksina vain tuottovarojaan. Se ei saa käyttää avustuksiin peruspääomaansa. Rahasto on osa neuvottelutoiminnan tueksi kerättyä ammattijärjestön lakkovarantoa, jonka tuottoa OAJ haluaa harkitusti ja valtuuston päätöksellä ohjata työhyvinvoinnin kohentamiseen. Jäsenten työhyvinvoinnin edistäminen on osa OAJ:n strategiaa. 

Mitä hankkeilta ja hakemuksilta edellytetään? 
OAJ:n hallitus vahvisti joulukuussa 2020 painotetut hakukriteerit. Niitä ovat yhteistoiminnan ja yhteistyön lisääntyminen, johtamisen ja esimiestyön kehittyminen, työelämän laadun parantaminen, työyhteisön kehittyminen, työturvallisuuden, työympäristön ja osaamisen kehittyminen sekä työhyvinvointia parantavien laitteiden tai järjestelmien kehittäminen.

Hakemuksen on täytettävä vähintään yksi yleisistä hakukriteereistä ja vähintään yksi painotetuista hakukriteereistä. Painotettuja hakukriteerejä voidaan tarkistaa, kun on saatu kokemuksia rahaston ensimmäisestä, kevään 2021 hausta.

 

Rahaston säännöissä on määritelty yleiset hakukriteerit, joista vähintään yhden tulee täyttyä. Yleiset hakukriteerit ovat:

 1. Työhyvinvoinnin kehittäminen
 2. Työturvallisuuden kehittäminen
 3. Työsuojelun kehittäminen
 4. Työnantajien ja työntekijöiden työelämän laatua edistävä toiminta

OAJ:n hallitus vahvisti joulukuussa 2020 painotetut hakukriteerit vuoden 2021 hakuun. Myös vähintään yhden painotetuista kriteereistä pitää täyttyä. Niitä ovat:

 1. yhteistoiminnan ja yhteistyön lisääntyminen
 2. johtamisen ja esimiestyön kehittyminen
 3. työelämän laadun parantaminen
 4. työyhteisön kehittyminen
 5. työturvallisuuden, työympäristön ja osaamisen kehittyminen
 6. työhyvinvointia parantavien laitteiden tai järjestelmien kehittäminen.  

Rahaston tausta, säännöt ja päätöksenteko

Työhyvinvointirahaston peruspääoma on peräisin OAJ:n pitkäaikaisesta Kojamo-omistuksesta ja yhtiön listautumisen yhteydessä syntyneestä myyntivoitosta, jonka järjestö halusi ohjata edistämään jäsenistön työhyvinvointia. OAJ:n valtuusto päätti työhyvinvointirahaston perustamisesta elokuussa 2020.

Työhyvinvointirahasto voi käyttää tarkoitukseensa vain tuottovaroja. Rahasto on osa OAJ:n varallisuutta, jota järjestö on kerryttänyt työtaistelutilanteiden varalle ja neuvottelutoiminnan tueksi. Varoja käytetään OAJ:n hallituksen päättämän suunnitelman mukaisesti. Yksittäisten avustusten jakamisesta päättää OAJ:n puheenjohtajisto.

Rahaston toimintaa ja hakua valmistelevat työhyvinvointirahaston ohjausryhmä ja OAJ:n toimiston työhyvinvointitiimi. Ohjausryhmään kuuluu kaksi OAJ:n työhyvinvointityöryhmän edustajaa. Työhyvinvointirahaston asiamiehenä toimii OAJ:n kehitysjohtaja Jari Cavernelis.

Tutustu rahaston sääntöihin. Rahastoa koskevat kysymykset tyohyvinvointirahasto@oaj.fi

OAJ on strategiassaan sitoutunut edistämään jäsentensä työhyvinvointia.