• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

OAJ:n työhyvinvointirahasto

OAJ:n työhyvinvointirahaston tavoitteena on parantaa jäsenten ja työyhteisöjen työhyvinvointia sekä edistää työturvallisuutta ja työsuojelua. Rahasto myöntää varoja kehittämishankkeisiin ja työelämän laatua edistävään toimintaan.

Tukipäätökset 2023 tehdään ja niistä kerrotaan kesäkuun alkupuolella

 

Vuoden 2023 hakukierroksella sovellettiin seuraavia ehtoja:

Työyhteisöjen hakemissa hankkeissa työnantajan osuuden on oltava vähintään 20 prosenttia kokonaiskustannuksista. Työnantajan osuus voi olla esimerkiksi työaikaa, rahaa, tiloja tai välineitä, mutta kustannusten pitää olla todellisia. OAJ:n yhdistyksellä hakijana ei ole omarahoitusvelvollisuutta.

Tukipäätöksissä painotetaan, että työhyvinvointi syntyy työssä ja työstä. Avustettavat hankkeet tulisi toteuttaa pääsääntöisesti työajalla. Hankkeita on kuitenkin mahdollista toteuttaa myös työajan ulkopuolella.

Hankerahoitusta voi saada yhä ryhmille annettavaan työnohjaukseen. Tällöin työnantajan osuuden pitää olla vähintään 50 prosenttia kokonaiskuluista. Lue tarkemmin vuosisuunnitelmasta 2023.

Hakuaika oli 16.1.-10.3.2023


Muita lähtökohtia 2023 hakukierroksella:

 • Hankerahoitusta ei myönnetä työajan ulkopuolella tapahtuvaan virkistystoimintaan
 • Kustannuskohteet on eriteltävä tarkasti rahoitussuunnitelmassa
 • Tarjoilujen ja tilakustannusten osalta voidaan hyväksyä vain välttämättömät kulut
 • Sijaiskustannuksia voidaan kattaa tapauskohtaisesti

Työhyvinvointirahaston 2023 avustusten hakuaika alkaa tammikuussa

OAJ:n työhyvinvointirahaston kolmas hakukierros alkaa 16.1.2023. Aikaa avustushakemusten jättämiseen on vajaat kaksi kuukautta 10.3. saakka. Tukea voi hakea vuonna 2023 alkaviin hankkeisiin, jotka edistävät OAJ:n jäsenten ja heidän työyhteisöjensä työhyvinvointia.

Tukea voivat hakea OAJ:n yhdistykset ja jäsenten muodostamat yhteisöt.  

OAJ:n työhyvinvointirahasto perustettiin valtuuston päätöksellä elokuussa 2020. Vuonna 2022 rahasto jakoi yhteensä 1,5 miljoonaa euroa 54 kohteen kesken. Ensimmäisellä hakukierroksella 2021 tukea jaettiin lähes miljoona euroa, ja avustuksen sai 35 hanketta. Lisäksi rahasto tukenut muutamia opinnäytetöitä.

Rahasto on osa OAJ:n varantoa. Se saa jakaa vain tuottovarojaan 15 miljoonan euron pääomastaan.  

Työhyvinvointirahaston työtä ja sen tukipäätöksiä ohjaavat rahaston säännöt sekä yleiset ja painotetut hakukriteerit. OAJ:n hallitus hyväksyy vuosittain rahaston vuosisuunnitelman, jossa se voi tarkentaa ehtoja. Esimerkiksi viime haun yhteydessä toivottiin lisää hakemuksia, joissa on mukana myös työnantaja.  

Ketkä voivat hakea tukea ja mihin tarkoitukseen?

OAJ:n työhyvinvointirahaston tukea voivat hakea OAJ:n yhdistykset ja jäsenten muodostamat yhteisöt työhyvinvoinnin edistämiseen. Myös yksittäiset jäsenet voivat hakea stipendejä aihetta käsitteleviin opinnäytetöihin ja väitöskirjatyöhön.

Rahaston tarkoituksena on edistää hankkeita, joilla on laajaa vaikutusta jäseniin ja heidän työyhteisöihinsä. 

Hakuaika on 16.1.-10.3.2023. Haku tapahtuu sähköisessä hakujärjestelmässä, josta löytyvät kaikki hakijan tarvitsemat tiedot. Kaikki yhteydenpito tapahtuu hakujärjestelmässä, jossa on viesteille oma osio. Viestien lähettäminen edellyttää kirjautumista. Poikkeustapauksissa yhteydenotto: tyohyvinvointirahasto@oaj.fi.


Kuka avustuksista päättää ja milloin ne maksetaan?

Avustuksista päättää OAJ:n puheenjohtajisto ja suuremmista tukisummista järjestön hallitus. Tuen saajista 2023 päätetään kesäkuussa ja avustukset maksetaan syyskuun aikana. Tukea myönnetään uusiin, vuonna 2023 alkaviin hankkeisiin.

Mitä varoja OAJ:n rahasto jakaa ja miksi?

Työhyvinvointirahasto voi jakaa avustuksina vain tuottovarojaan. Se ei saa käyttää avustuksiin peruspääomaansa. Rahasto on osa neuvottelutoiminnan tueksi kerättyä ammattijärjestön lakkovarantoa, jonka tuottoa OAJ haluaa harkitusti ja valtuuston päätöksellä ohjata työhyvinvoinnin kohentamiseen. Jäsenten työhyvinvoinnin edistäminen on osa OAJ:n strategiaa. 

Mitä hankkeilta ja hakemuksilta edellytetään? 

OAJ:n hallitus vahvisti marraskuussa 2022 painotetut hakukriteerit. Niitä ovat yhteistoiminnan ja yhteistyön lisääntyminen, johtamisen ja esihenkilötyön kehittyminen, työelämän laadun parantaminen, työyhteisön kehittyminen sekä työturvallisuuden, työympäristön ja osaamisen kehittyminen.

Lue tarkemmat edellytykset vuosisuunnitelmasta 2023. Tutustu hankekuvauksiin, ne löytyvät vuosikertomuksista.

Hakemuksen on täytettävä vähintään yksi yleisistä hakukriteereistä ja vähintään yksi painotetuista hakukriteereistä.

Etusijalla ovat toteutukset, joissa työhyvinvointia kehitetään laadullisesti ja mitattavasti niin, että se hyödyttää työntekijää ja työyhteisöä mahdollisimman laajasti. Kun hakijana on työyhteisö, työnantajaosuuden tulee olla vähintään 20 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Kaikkiin hakemuksiin tulee liittää joko hanke- tai koulutussuunnitelma tai molemmat. Voit lisätä samasta kohdasta useampia liitteitä. Liitteiden tulee olla jpeg-, jpg-, pdf- tai png-muodossa. Tiedostot saavat olla korkeintaan 4 megatavun kokoisia. Jos yksittäinen tiedosto on liian suuri, yritä jakaa se useammaksi eri tiedostoksi.

 

Rahaston säännöissä on määritelty yleiset hakukriteerit, joista vähintään yhden tulee täyttyä. Yleiset hakukriteerit ovat:

 1. Työhyvinvoinnin kehittäminen
 2. Työturvallisuuden kehittäminen
 3. Työsuojelun kehittäminen
 4. Työnantajien ja työntekijöiden työelämän laatua edistävä toiminta

Painotetut hakukriteerit vuoden 2023 hakua varten. Vähintään yhden näistä pitää täyttyä.

 1. yhteistoiminnan ja yhteistyön lisääntyminen
 2. johtamisen ja esihenkilötyön kehittyminen
 3. työelämän laadun parantaminen
 4. työyhteisön kehittyminen
 5. työturvallisuuden, työympäristön ja osaamisen kehittyminen  
 

Aiemmat tuen saajat ja hanke-esittelyt

Täältä löydät työhyvinvointirahaston tukea aiemmin saaneiden hakijoiden listaukset ja hanke-esittelyjä.

Tutustu!

Aiemmat hakulomakkeet

Täältä löydät aiempien hakukierrosten hakulomakkeet.

Tutustu!
 

Rahaston tausta, säännöt ja päätöksenteko

Työhyvinvointirahaston peruspääoma on peräisin OAJ:n pitkäaikaisesta Kojamo-omistuksesta ja yhtiön listautumisen yhteydessä syntyneestä myyntivoitosta, jonka järjestö halusi ohjata edistämään jäsenistön työhyvinvointia. OAJ:n valtuusto päätti työhyvinvointirahaston perustamisesta elokuussa 2020.

Työhyvinvointirahasto voi käyttää tarkoitukseensa vain tuottovaroja. Rahasto on osa OAJ:n varallisuutta. Varoja käytetään OAJ:n hallituksen päättämän suunnitelman mukaisesti. Yksittäisten avustusten jakamisesta päättävät OAJ:n puheenjohtajisto ja hallitus.

Rahaston toimintaa ja hakua valmistelevat työhyvinvointirahaston ohjausryhmä ja OAJ:n toimiston työhyvinvointitiimi. Ohjausryhmään kuuluu kaksi OAJ:n työhyvinvointityöryhmän edustajaa. Työhyvinvointirahaston asiamiehenä toimii OAJ:n kehitysjohtaja Jari Cavernelis.

Tutustu rahaston sääntöihin. Rahastoa koskevat kysymykset tyohyvinvointirahasto@oaj.fi

OAJ on strategiassaan sitoutunut edistämään jäsentensä työhyvinvointia.

 

Jäsenedut

OAJ:n jäsenenä saat edunvalvonnan lisäksi lukuisia muita etuja – niin työhön kuin vapaa-aikaankin!

Tutustu jäsenetuihin

Työhyvinvointi

Edistämme jäsentemme työhyvinvointia ja tarjoamme työkaluja työssäjaksamiseen. Lue lisää!

Tutustu työhyvinvoinnin teemoihin