• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n sähköisten jäsenpalvelujen on käyttökatko jatkuu perjantaihin 18.6.  Lue lisää. Maksuton puhelinpalvelu palvelee ma–to klo 10–14, p. 0800 418 401. Huom! Yhteydenottolomakkeet toimivat normaalisti!

Työsuojelusta tukea jäsenelle

Kuvituskuva

OAJ on jäsentensä hyvinvoinnin tukena. Työsuojelun ja työhyvinvoinnin edunvalvontamme edistää ja kehittää päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten terveyttä ja turvallisuutta.

Meille on tärkeää, että kaikilla opettajilla on turvallinen ja terveellinen työympäristö. Tästä syystä edistämme koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työpaikkojen työsuojelua ja yhteistoimintaa.

Vaikuttavaa edunvalvontaa

Edunvalvontamme vaikuttaa siihen, että yhteistoiminta ja työsuojelu toimivat työpaikoilla oikea-aikaisesti ja vuorovaikutteisesti; työsuojelu- ja työhyvinvointikulttuurin juurruttaminen opetusalalle on OAJ:n työhyvinvointiedunvalvonnan ydintä.

OAJ:llä on laaja opettajatyösuojeluvaltuutettujen verkosto. Koulutamme ahkerasti työsuojelutoimijoitamme, jotta heillä olisi parhaat eväät jäsentemme työolojen edistämiseksi.

Opetusalan työhyvinvointi rakentuu myös asiallisille ja oikeudenmukaisille palvelussuhteen ehdoille, ja OAJ onkin ainoa työmarkkinajärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista.

Työelämäopas jäsenen tukena

Koska työhyvinvointi on meille tärkeää, neuvomme jäseniämme ja aktiivitoimijoitamme hyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvissä asioissa.

Työelämäoppaamme neuvoo työhyvinvointiin ja turvalliseen työympäristöön liittyvissä asioissa. Lisäksi jäsenemme voivat tehdä OAJ:n laatiman pohjan avulla työsuojeluilmoituksen, mikäli he kokevat puutteita työoloissaan.

Tutustu oppaaseen

Opetusalan työolot ja työhyvinvointi

Työhyvinvointi on kokemus, joka syntyy monen asian summana. Työhyvinvointi ilmenee työpaikalla ilon purskahduksina, nauruna ja hyvänä fiiliksenä, laadukkaina työtuloksina sekä uusina kehittämisideoina ja innovaatioina. Hyvinvointi ei synny itsestään, vaan se rakennetaan yhdessä.

Jos työolot eivät ole kunnossa, työhyvinvointikin laskee. Suurimmat ongelmat opettajien työoloissa ovat työssä väsyminen, resurssipula sekä vallan ja kunnioituksen kysymykset. Myös sisäilmaongelmat ovat monen opettajan riesana.

OAJ kulkee jäsentensä rinnalla

OAJ vaatii, että opettajien työolot tulee laittaa kuntoon: kun opettajat voivat hyvin, oppijatkin voivat hyvin.

Hankimme jatkuvasti tietoa opettajien työoloista, jotta voimme lisätä opettajien – ja samalla oppijoiden – hyvinvointia. Teemme saamamme tiedon perusteella esimerkiksi opettajamitoitukseen, työaikaan ja rahoitukseen liittyviä ehdotuksia.

Työhyvinvoinnin lukuvuosi

OAJ tarjoaa työkaluja työssäjaksamiseen läpi lukuvuoden. Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden ongelmiin vastataan kuukausittain vaihtuvin teemoin. Tutustu vinkkeihin ja hyvinvointietuihin!

Työhyvinvointivuosi