Ställ upp i arbetarskyddsvalet

20.10.2023 - 15:58 Nyheter
Illustration

I slutet av året är det dags att återigen ordna arbetarskyddsval i privata läroanstalter, universitet och privata daghem. På arbetsplatser med minst 10 anställda ska arbetstagarna välja ett arbetarskyddsfullmäktige och två ersättare bland sig.

Är arbetarskyddsuppgifter något för dig? Det är ett intressant uppdrag och som arbetarskyddsfullmäktig får du fördjupa dig i frågor som gäller anställdas säkerhet och hälsa, bekanta dig med arbetarskyddsbestämmelser och du kan till exempel främja åtgärder för att förbättra säkerheten och hälsan på arbetsplatsen. Mer information om arbetarskyddsfullmäktiges uppgifter finns på arbetarskyddsförvaltningens webbplats

Valet av arbetarskyddsfullmäktig regleras i den så kallade tillsynslagen (44/2006). Enligt paragraf 30 i lagen väljs arbetarskyddsfullmäktig och ersättare för en mandatperiod på två år. På arbetsplatser kan man även komma överens om längre mandatperioder. Av grundad anledning kan mandatperioden vara högst fyra kalenderår. En valkommitté ordnar valet på arbetsplatsen och du kan fråga förtroendemannen om närmare information angående de praktiska valarrangemangen.

Tid och plats för valet ska överenskommas i förväg och alla anställda ska kunna delta i valet.

OAJ erbjuder utbildning för arbetarskyddsfullmäktige och du kan sedan nätverka med andra arbetarskyddsfullmäktige.

Ställ gärna upp i valet!