• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lähde ehdokkaaksi työsuojeluvaaleihin

20.10.2023 - 10.30 Uutinen
Kuvituskuva

Vuoden 2023 lopussa on aika jälleen järjestää työsuojeluvaalit yksityisissä oppilaitoksissa, yliopistoissa sekä yksityisissä päiväkodeissa. Työpaikolla, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää, tulee työntekijöiden valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu sekä kaksi varavaltuutettua.

Olisiko työsuojeluvaltuutetun työ juuri sinua varten? Työ on mielenkiintoista ja se on näköalapaikka suoraan nykyisen työelämän ytimeen. Työsuojeluvaltuutetun työssä pääset perehtymään työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen liittyviin asioihin, saat perehtyä työsuojelusäännöksiin sekä voit esimerkiksi lisätä turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviä toimenpiteitä työpaikalla. Lisätietoja työsuojeluvaltuutetun tehtävästä löytyy aluehallintoviranomaisen sivuilta.

Työsuojeluvaaleista säädetään niin kutsutussa valvontalaissa (44/2006). Lain 30 § säätää, että työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut valitaan toimikaudeksi, jonka pituus on kaksi vuotta. Työpaikoilla on myös voitu sopia kahta vuotta pidemmästä toimikaudesta. Perustellusta syystä kausi voi olla pituudeltaan enintään neljä kalenterivuotta. Työpaikoilla vaalitoimikunta päättää vaalien järjestämisestä ja omalta luottamusmieheltä saat lisätietoja oman työpaikan vaalien järjestämisestä.

Vaalien ajasta ja paikasta tulee sopia etukäteen ja kaikkien työntekijöiden tulee voida osallistua vaaliin.

OAJ kouluttaa työsuojeluvaltuutettuja ja koulutusten myötä pääsee myös verkostoitumaan muiden työsuojeluvaltuutettujen kanssa.  

Lähdethän reippaasti vaaliin mukaan!