Förhandlingarna om ett eget kollektivavtal för yrkeshögskolorna inleds i november

31.10.2023 - 15:48 Nyheter
Illustration

Bildningsarbetsgivarna meddelade i mitten av oktober att avtalsbilagan som gäller yrkeshögskolor ska slopas i kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn och att förhandlingar inleds om ett nytt kollektivavtal för yrkeshögskolorna. OAJ:s styrelse har beslutat att organisationen deltar i förhandlingarna.

Förhandlingarna om ett eget kollektivavtal för yrkeshögskolorna inleds den 1 november. Då kommer bland annat mötestidtabellen att fastställas. OAJ kommer att sitta vid Bildningsarbetsgivarnas förhandlingsbord tillsammans med Akavas förhandlingsorganisation för den privata sektorn De Högre Tjänstemännen YTN.

Det finns ännu ingen närmare information om hur förhandlingarna kommer att fortskrida. I förhandlingarna representeras OAJ av förhandlingsdirektör Petri Lindroos och förhandlingschef Pasi Repo.

– Vi ser i lugn och ro vad arbetsgivaren föreslår och på vilken grund de vill förhandla. Det här är i vilket fall som helst en stor sak som OAJ noggrant överväger. Medlemmarnas ställning är tryggad eftersom det nuvarande avtalet gäller fram till slutet av mars 2024 och även efter det, ända tills ett nytt avtal har förhandlats fram, säger Lindroos.

Det finns cirka 4 000 OAJ-medlemmar som arbetar i yrkeshögskolorna. Deras anställningsvillkor bestäms för närvarande av kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn som OAJ har förhandlat fram med Bildningsarbetsgivarna och av bilagan som gäller yrkeshögskolorna.

Avtalen löper ut i mars

Förhandlingsmålen för vuxenutbildningscenter inom den privata undervisningssektorn har förberetts sedan augusti.

– OAJ:s löne- och inkomstpolitiska kommitté bereder målsättningarna och styrelsen fattar beslut om dem. Vi samarbetar nära med föreningarna som företräder våra medlemmar och med de förtroendevalda. OAJ:s styrelse förväntas fatta beslut om förhandlingsmålen för Bildningsarbetsgivarnas avtalsområden i november, säger Repo.

Med anledning av den kommande förhandlingsrundan inom den privata undervisningssektorn ordnas medlemskvällar i Helsingfors, Rovaniemi och Tammerfors och Kuopio.