Förhandlingsresultat om löneförhöjningarna för den privata undervisningssektorn 

30.04.2023 - 13:30 Nyheter
Illustration

Ett förhandlingsresultat nåddes 28.4 om löneförhöjningarna år 2023 för privata skolor och läroanstalter samt yrkesinriktade vuxenutbildningscenter. OAJ, JHL och Jyty nådde samförstånd med Bildningsarbetsgivarna om hur det andra avtalsåret ska genomföras enligt fjolårets löneuppgörelse. 

Förhandlingarna fördes i enlighet med löneuppgörelsen i augusti 2022 då man beslutade om hur löneförhöjningsprocenten ska beräknas. Parterna har både förhandlat om förhöjningsprocenten i jämförelse med kontrollbranscher och om engångspotten i enlighet med underteckningsprotokollet.

OAJ förhandlade jämsides med löneuppgörelsen för den privata undervisningssektorn också om löneförhöjningarna för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter. 

Båda arbetskollektivavtalen är i kraft fram till slutet av mars 2024 och avtalen kan inte sägas upp. 

Förhandlingsresultatet ska härnäst behandlas av OAJ:s löne- och inkomstpolitiska kommitté och av OAJ:s styrelse. Vi berättar om innehållet i uppgörelsen den 10 maj om alla avtalsparter då har godkänt förhandlingsresultatet i sina beslutande organ.