• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yksityisen opetusalan palkankorotuksista neuvottelutulos 

28.04.2023 - 16.59 Uutinen
Kuvituskuva

Yksityisen koulujen ja oppilaitosten vuoden 2023 palkankorotuksista on syntynyt neuvottelutulos. OAJ, JHL ja Jyty pääsivät 28.4. Sivistystyönantajien kanssa yhteisymmärrykseen siitä, kuinka viime syksynä sovittu toisen sopimusvuoden palkkaratkaisu toteutetaan.  

Neuvotteluja on rajannut se, että palkankorotusprosentin laskentatavasta päätettiin elokuun 2022 sopimusratkaisun yhteydessä. Verrokkialoihin tehtävän korotusprosenttien tarkastelun ohella osapuolet ovat neuvotelleet allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti kertaerästä.  

 Yksityisen opetusalan palkkaratkaisun rinnalla OAJ on neuvotellut myös ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten palkankorotuksista.  

 Molemmat työehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun loppuun 2024. Niihin ei sisältynyt irtisanomismahdollisuutta.    

 Neuvottelutulos etenee seuraavaksi OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan ja OAJ:n hallituksen käsittelyyn. Ratkaisun sisällöstä kerrotaan 10.5., jos kaikki sopijaosapuolet ovat hyväksyneet sen hallinnossaan.