Fredsnyckel-priset år 2023 - föreslå en pristagare inom utbildningssektorn

15.03.2023 - 10:29 Nyheter
Illustration

Fredsnyckel-priset ska för första gången delas ut. Förslag på pristagare inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet ska inlämnas senast den 15 maj. Prisgivare är CMI - Martti Ahtisaari Peace Foundation och OAJ har den äran att i år samarbeta kring priset.

OAJ är glad över att få samarbeta med CMI i samband med att tilldela det första Fredsnyckeln-priset i historien.

– Det är viktigt att lärarnas arbete blir synligt. Skolorna möter alla samhällsfenomen och till exempel kriget i Ukraina har blivit en del av skolornas vardag genom elever som kommit som flyktingar. Lärare gör ett oerhört viktigt arbete varje dag också för att främja fred i praktiken och integrera elever från konfliktområden i undervisningen och den finska skolmiljön”, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

År 2023 går priset till en aktör inom skolvärlden, en lärare eller en läroanstalt som via sin verksamhet har främjat fredliga arbetsmetoder och atmosfär.

– Lärare, läroanstalter och andra aktörer inom skolvärlden spelar en nyckelroll i att skapa grunden för hållbar och mänsklig fred. Genom CMI:s Ahtisaari-dagarnas skolsamarbete ser vi hur allmän osäkerhet har ökat antalet konflikter och behovet av konfliktlösningsverktyg även inom skolor och läroanstalter. Skolvärldens aktörer förtjänar erkännande för sitt långsiktiga arbete för fred, säger Janne Taalas, CMI:s VD.

De som arbetar för fred i vardagen förtjänar mer erkännande. Därför lanserar CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation Fredsnyckel-priset, som delas ut varje år på den internationella fredsdagen den 21 september. Priset tilldelas en person som har valts ut av sin egen gemenskap och CMI, vars små handlingar har skapat hållbar, mänsklig fred runt omkring dem.

Fred är små handlingar och beslut, att bygga och upprätthålla samhället. Fred byggs inte bara vid fredsförhandlingar, utan det kräver handlingar på alla nivåer och i vardagen.

I årets urval betonas handlingar som berör anpassning och byggandet av broar. Det kan till exempel innebära arbete som läroanstalter utför med elever som kommer från konfliktområden eller läroanstaltens satsning på att skapa trygga rum.

Ansökan om Fredsnyckel-priset är öppen för alla finländska skolor och läroanstalter samt andra aktörer inom skolvärlden. Ansökningstiden för priset är 15.3–15.5 och juryn väljer vinnaren i juni 2023.

Läs mer om priset och ge ett förslag på pristagare.

Tilläggsinformation

Aino Niskala, sakkunnig, CMI:s Ahtisaari-dagarna
t. 040 7594142, aino.niskala@cmi.fi