Högklassig yrkesutbildning ger verkliga förutsättningar för högskolestudier

13.09.2023 - 14:22 Nyheter
Illustration

Det är viktigt att säkerställa att yrkesutbildning på andra stadiet också i framtiden är en verklig väg till högskolestudier. Enligt OECD:s senaste rapport Education at a Glance uppmuntrar behörighet för vidare studier till att examen avläggs. Finlands satsningar på utbildning är oförändrade medan våra konkurrentländer har ökat utbildningsresurserna.

Regeringens mål att höja utbildnings-, kompetens- och sysselsättningsnivån förutsätter att en tillräcklig finansiering säkerställs för utbildning, fostran och forskning.

– Yrkesutbildning på andra stadiet och dess betydelse betonas ytterligare när det råder brist på kunnig arbetskraft. Höjningen av läropliktsåldern förutsätter också satsningar på utbildningens och undervisningens kvalitet och tillräckliga resurser, kräver OAJ:s ordförande Katarina Murto.

Enligt den färska OECD-rapporten Education at a Glance har andelen utexaminerade från andra stadiets yrkesutbildning i Finland sjunkit i jämförelse med år 2020. Då utexaminerades 78 procent av de examensstuderande senast inom två år från den målsatta studietiden. Idag är siffran nere i 72 procent.

– Det är viktigt att betydelsen av närundervisning och stöd också vidkänns i regeringsprogrammet. Med dessa höjs kvaliteten på yrkesutbildningen, vilket också ökar förutsättningarna för att lyckas med högre studier och bli sysselsatt. Ett kontinuerligt stöd som sträcker sig till andra stadiets utbildning och tillräcklig närundervisning påskyndar också utexamineringen, säger Niina Jurva, chef för utbildningspolitik vid OAJ.

Finlands satsningar på utbildning har hållits på samma nivå medan konkurrenterna har satsat ännu mer

I övriga länder har utbildningsinvesteringarna ökat, medan Finlands satsningar har hållits på samma nivå. Estland har till exempel ökat sina utbildningsresurser avsevärt på fem år. I en internationell jämförelse satsar Finland något mer på utbildning än OECD-genomsnittet, men jämfört med de övriga nordiska länderna ligger vi fortfarande sist.

– Utbildningsfinansieringens BNP-andel är en avslöjande indikator eftersom den visar hur mycket utbildningen de facto värdesätts i samhället. För att Finland ska kunna tävla i den nordiska kategorin skulle det krävas extra utbildningssatsning i miljardklass, säger OAJ:s utbildningspolitiska chef Jaakko Salo.

Regeringens mål att höja utbildnings-, kompetens- och sysselsättningsnivån förutsätter en tillräcklig finansiering men nu är också nedskärningar i sikte.

– Det verkar som om utbildningsnedskärningar kommer redan nästa år. Regeringen planerar till exempel nedskärningar inom fritt bildningsarbete, vuxenutbildningsstödet och högskolor samt en indexsänkning av kommunernas statsandelar som huvudsakligen används för utbildning, säger Salo.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD publicerar årligen en indikatorpublikation som jämför utbildningssystem, Education at a Glance (EAG). I publikationen för 2023 ligger fokus på yrkesutbildning.