Nej till arbetslivsförsämringar och en exportmodell - närmare tusen deltog i OAJ:s manifestation

23.11.2023 - 18:41 Nyheter
Illustration

OAJ ordnade idag en politisk manifestation mot regeringens arbetslivsförsämringar och planer på att blanda sig i förbundens avtalsfrihet och löneförhandlingar. Hundratals, kanske närmare tusen lärare, forskare, rektorer och andra proffs inom utbildningssektorn var på plats i Helsingfors.

OAJ har under hela hösten föreslagit alternativa lösningar till den föreslagna exportdrivna arbetsmarknadsmodellen och genom påverkningsarbete försökt få regeringen att hitta en balanserad lösning, men än så länge utan resultat.

– Vi kan inte acceptera att några transportbranscher skulle definiera löneförhöjningsnivån för lärarna, sa OAJ:s ordförande Katarina Murto på Narinkens torg där manifestationen både började och avslutades.

– Det är inte rätt att lärarnas löneutveckling släpar efter i förhållande till den privata sektorn.

Ordföranden Katarina Murto på Narinkens torg 23.11.

OAJ är dock nöjd över att förhandlingarna om en arbetsmarknadsmodell inleds fredagen den 24 november.

OAJ motsätter sig också bland annat att den första sjukfrånvarodagen skulle vara oavlönad och att visstidsanställdas ställning skulle försämras. Läs mera.

OAJ samlades till manifestation idag på Narinkens torg vid Kampen i Helsingfors, marschen gick genom centrum och tillbaka till torget där bland andra OAJ:s ordförande och flera riksdagsledamöter talade. För musiken stod kalevauva.fi.

 

 

Dela