Murto: OAJ har en stark vilja att förhandla om en ny arbetsmarknadsmodell

22.11.2023 - 17:38 Nyheter
Illustration
OAJ:s ordförande Katarina Murto vid höstfullmäktige.

OAJ:s fullmäktige samlades idag i Helsingfors. OAJ:s ordförande Katarina Murto påtalade i sitt öppningsanförande de arbetslivsmål som försämrar löntagarnas ställning. Arbetsminister Arto Satonen framförde statsmaktens hälsning.

OAJ:s tre dagar långa fullmäktigemöte inleddes idag i Helsingfors. OAJ:s ordförande Katarina Murto lyfte fram oron över regeringens planerade försämringar i arbetslivet och den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen.

– Vi kan inte godkänna att vår avtalsfrihet att förhandla om löneförhöjningar betydligt begränsas och att lönebildningen försvåras. Inom läraryrket och andra kvinnodominerade branscher inom den offentliga sektorn släpar löneutvecklingen efter och nivån på löneförhöjningarna kan inte bindas till en nivå som exportbranscherna fastställer. Man måste beakta läget inom olika branscher och sektorer.

Murto påminde om att OAJ är redo och har viljan att förhandla och söka lösningar mellan arbetsmarknadsparterna i de förhandlingar som inleds på fredag.

Enligt arbetsminister Arto Satonen är det en viktig samhällelig fråga att utveckla en arbetsmarknadsmodell och den bör arbetsmarknadsparterna främja tillsammans.

– Jag tackar OAJ för ett aktivt diskussionsdeltagande och för viljan att förhandla, berömde Satonen.

Yrkesbeteckningen måste skyddas

Murto lyfte även fram nedgången i lärande- och utbildningsnivån samt uppskattningen av utbildningssektorn.

– Jag hoppas att varje förälder funderar över vilken betydelse det har för ett barns lärande och framtid att ha en utbildad och behörig lärare. Jag föreslår att man i alla skolor, daghem och läroanstalter börjar använda yrkesbeteckningen lärare endast för utbildade och behöriga lärare, säger Murto.

OAJ har också länge arbetat för att ett lärarregister ska grundas. Enligt Murto skulle registret främja utbildningskvaliteten samt barns och ungas lika rätt till lärande. Dessutom skulle det bli lättare att förutse utbildningsbehoven inom branschen och skapa en stabilare grund för planerings- och finansieringsbeslut inom utbildningen.

– Lärande- och utbildningsnivån höjs inte utan utbildade lärare. Det är omöjligt att förstå varför beredningen av ett lärarregistret inte fortsätter. Ett register skulle vara helt avgörande för att höja branschens status och visa att beslutsfattarna verkligen värdesätter lärare, sade Murto.

Enligt Murto skulle kostnaderna för ett lärarregister vara oansenliga i statsbudgeten.