• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Murto: OAJ:lla vahva tahtotila neuvotella uudesta työmarkkinamallista

22.11.2023 - 13.40 Uutinen
Kuvituskuva
OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto piti syysvaltuuston avauspuheenvuoroa.

Työelämäheikennykset nousivat esiin OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murron syysvaltuuston avauspuheenvuorossa. Valtiovallan tervehdyksen valtuustoon toi työministeri Arto Satonen.

OAJ:n syysvaltuusto käynnistyi avauspuheilla. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto nosti puheenvuorossaan esiin huolensa maan hallituksen suunnittelemiin työelämäheikennyksiin.

– Me emme voi hyväksyä sitä, että sopimusvapauttamme neuvotella palkankorotuksista rajoitetaan merkittävästi ja palkanmuodostusta jäykistetään tarpeettomasti. Opettajien ja muiden julkisen sektorin naisvaltaisten alojen laahaavaa palkkakehitystä ei voi lukita vientialojen sopimaan palkankorotustasoon. Ala- ja sektorikohtaiset tilanteet on otettava huomioon.

Murto kuitenkin muistutti, että OAJ:lla on valmius ja tahtotila neuvotella ja hakea ratkaisua perjantaina alkavissa työmarkkinaosapuolten kesken käytävissä neuvotteluissa.

Työministeri Arto Satosen mukaan työmarkkinamallin kehittäminen on yhteiskunnan kannalta merkittävä asia, jota on edistettävä kaksikantaisesti työmarkkinatoimijoiden kesken.

– Haluan kiittää OAJ:tä siitä, että olette olleet aktiivisesti mukana keskusteluissa ja osoittaneet neuvotteluhalukkuutta, hän kiitteli.

Opettaja-nimike on suojattava

Murto nosti puheenvuorossaan esiin myös yleisen oppimis- ja koulutustason laskun sekä opetusalan arvostuksen.

– Toivon, että jokainen vanhempi pohtii, mikä merkitys lapsen oppimisen ja tulevaisuuden kannalta on sillä, että opettaja on koulutettu, pätevä opettaja. Esitän, että opettaja-nimikettä ryhdytään käyttämään kaikissa kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa niin, että sitä voi käyttää vain koulutettu, pätevä opettaja.

OAJ on myös pitkään ajanut opettajarekisterin perustamista. Murron mukaan rekisteri tukisi opetuksen laatua sekä lasten ja nuorten yhdenvertaista oikeutta oppimiseen. Lisäksi se auttaisi ennakoimaan alan koulutustarpeita ja loisi vankemman pohjan koulutuksen suunnittelu- ja rahoituspäätöksille.

– Oppimis- ja koulutustaso ei nouse ilman koulutettuja opettajia. On mahdotonta ymmärtää, miksi opettajarekisterin valmistelua ei jatketa. Opettajarekisteri olisi alan arvostuksen kannalta aivan olennaista ja osoittaisi, että päättäjät aidosti arvostavat opettajia.

Murron mukaan rekisterin kustannukset olisivat valtiontalouden mittakaavassa mitättömät.

Valtuusto kysyi Satoselta tulevista leikkauksista

Valtuutettujen tekemät kysymykset ministeri Satoselle koskivat huolta mahdollisista tulevista koulutusleikkauksista, kun kuntien valtionosuuksia leikataan vuonna 2025. Myös määräaikaisten työsuhteiden vaikutukset työhyvinvointiin erityisesti nuorilla opettajilla sekä kysymys erityisopettajien koulutuksen turvaamisesta nousivat esiin.

Satonen sanoi uskovansa, että hänen nimittämänsä työryhmä löytää ratkaisun nykyisen aikuiskoulutustuen tilalle. Jatkossa tuen pitäisi hänen mielestään kohdistua sellaisille aloille, jossa osaajia tarvitaan, kuten esimerkiksi erityisopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Hän kuitenkin toivoo, että jatkossa opiskelu voisi toteutua niin, ettei se edellyttäisi kokoaikaista poissaoloa työpaikalta.

Satonen sanoi myös ymmärtävänsä opetus- ja kasvatuskentän huolen siitä, että kuntien säästötoimet kohdistuvat ensisijaisesti opetus- ja kasvatustoimeen, mutta vetosi kuitenkin siihen, että hallituksen tavoite on vahvistaa julkista taloutta, eikä leikkauksia toteuteta vielä ensi vuonna.

Valtuusto osallistuu Valot päälle! -mielenilmaukseen torstaina

OAJ:n valtuusto kokoontuu ensimmäistä kertaa 153 henkilön vahvuisena, kun Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL:in edustajat ovat mukana äänivaltaisina jäseninä viime kevätvaltuuston päätöksellä.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi valtuusto käsittelee syysvaltuustossa ajankohtaisia edunvalvonta- ja järjestöasioita sekä työskentelee järjestön uuden strategian parissa.

Valtuustotyö keskeytetään poikkeuksellisesti torstaina 23.11. muutamaksi tunniksi, jotta valtuutetut voivat halutessaan osallistua OAJ:n järjestämään Valot päälle! -mielenilmaukseen. Narinkkatorilla klo 16 alkaen järjestettävässä tilaisuudessa vastustetaan maan hallituksen esittämiä työelämäheikennyksiä.

Kuvat: Leena Koskela