• logo
  • logo
Kuvituskuva

Nykykoulu kasvaa digitaalisuuteen. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on kansalaistaito, joten koulujen digitalisaatio on väistämätöntä. Korostamme opettajien roolia, sillä laitteet, teknologia tai ohjelmistot eivät suinkaan ole avainasemassa koulujen digitalisaatiossa.

Koulujen oppimisympäristöt ovat uudistuneet ja laajentuneet, sillä nykykoulu kasvaa digitaalisuuteen: tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään kaikissa oppiaineissa ja kaikilla vuosiluokilla. Digitalisaatio on myös yksi hallituksen kärkihankkeista.

Kun maailma muuttuu, koulunkin on muututtava. OAJ:n mielestä opettajat tekevät tärkeimmän työn koulujen digitalisaatiossa. Opettajien tehtävänä on innostaa oppimaan siten, että oppijat käyttävät teknologiaa oikeissa paikoissa ja oikealla tavalla. Tämän vuoksi koulutuksen järjestäjien on varmistettava, että opettajilla on riittävät hyvät valmiudet hyödyntää digitalisaatiota opetuksessaan.

Pedagogiikka on ykkönen myös digitalisaatiossa

OAJ korostaa, ettei teknologia saa olla itsetarkoitus: teknologisia välineitä ei tule käyttää vain välineiden vuoksi. Koulutuksen digitalisaatiossa korostuu edelleenkin ensisijaisesti opettajien pedagoginen osaaminen.

Opetuksessa käytettävillä välineillä ei ole suurta merkitystä – tärkeintä on, millaisia valmiuksia näillä välineillä rakennetaan.  

Digitalisaatio etenee hyvin epätasaisesti

OAJ selvitti vuonna 2015 koulutuksen digitalisaation senhetkistä tilaa. Selvitys tuo esille, että koulutuksen digitalisaatio etenee hyvin epätasaisesti eri koulutusasteilla: parhain tilanne oppijoiden tieto- ja viestintäteknologiataidoissa eli tvt-taidoissa on korkeakouluissa, kun taas varhaiskasvatuksessa tilanne on heikoin.

Digioppiminen ei muodosta yhtenäistä oppimisen polkua läpi koulutusasteiden, vaikka parhaimmillaan digitalisaatio voisi lisätä tasa-arvoa, kun kaikilla oppijoilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet teknologian hyödyntämiseen.

Nykyisellään oppijan saamat digivalmiudet ovat täysin riippuvaisia siitä, missä hän saa varhaiskasvatuksensa, perusopetuksensa ja myöhemmät opintonsa. Digitalisaation kansallinen ohjaus ei ole nykyisellään riittävää turvaamaan tältä osin koulutuksellista yhdenvertaisuutta.

Opettajien digiosaamisessa suurta vaihtelua

Myös opettajien tvt-osaamisessa on erittäin suurta vaihtelua. Vahvinta osaaminen on korkea-asteella, jossa myös tvt:n käyttö on laajinta.

Suuri osa opettajista kaikilla koulutusasteilla kokee tvt-osaamisensa enintään kohtalaiseksi tai jopa heikoksi. Olemassa oleva tvt-osaaminen painottuu erityisesti käytössä olevien laitteiden ja perusohjelmistojen tekniseen osaamiseen, kun taas tvt:n pedagogiseen käyttöön liittyvä osaaminen on huomattavasti ohuempaa.

Lue Askelmerkit digiloikkaan -selvitys

Jaa